Taksator – Kim jest i co robi?

Taksator – Kim jest i co robi?


Wielu zastanawia się kto to jest taksator? Taksator to właściwie każdy rzeczoznawca, majątkowy, samochodowy czy inwestycyjny. Zajmuje się wyceną nieruchomości, gruntów, ładunków, samochodów, maszyn, towarów, złóż kruszyw jak również nietypowego mienia. Taksator powinien lubić analityczną pracę biurową.

 

Kto to jest Taksator?

Taksator to osoba, którą cechuje umiejętność analizy. Potrafi skrupulatnie dokonać oględzin, wykonać potrzebne zdjęcia, sporządzić szczegółowy raport, gdzie musi opisać mienie wraz z wyszczególnieniem ubytków i strat, wskazać odpowiednią przyczynę zdarzenia, ocenić dokładną wartość mienia oraz obliczyć wysokość odszkodowania. Taksator aby mógł wykonywać pracę w tym zawodzie musi posiadać licencję rzeczoznawcy.

 

Czym zajmuje się Taksator?

Taksator zajmuje się analizą konkretnego działu, wyceną, poradami w danym temacie, ustalaniem taksy, znajomością przepisów, śledzeniem danego rynku oraz oceną ryzyka działalności firm. Swoją pracę wykonuje sumiennie i zgodnie z przepisami.

 

Ile zarabia Taksator?

Taksator to zawód doceniony i poszukiwany, jego zarobki zależne są od wykształcenia, licencji, doświadczenia oraz miejsca pracy. Jego zarobki mieszczą się w granicach 4500 zł brutto do 7 tyś brutto.

Artykuły