Bibliotekarz Bartoszyce

Bibliotekarz Bartoszyce


Bibliotekarz w Bartoszycach jest pracownikiem biblioteki. Musi mieć ukończone co najmniej studia licencjackie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Dba o jej zasoby i udostępnia je korzystającym z biblioteki według ustalonych zasad.

 

Biblioteki publiczne podlegają Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, są to biblioteki miejskie, powiatowe lub gminne a biblioteki naukowe podlegają Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znajdują się w szkołach, na wyższych uczelniach. W Polsce są też biblioteki pedagogiczne, które pomagają nauczycielom jak i studentom.

 

Obowiązki bibliotekarza

 

Aby zostać bibliotekarzem w Bartoszycach trzeba wykazać się odpowiednią wiedzą. Warto zdobyć dyplom na uczelni, tytułu licencjata lub magistra. Mieć znajomość tematyki książek znajdujących się w bibliotece, biegłą obsługę komputera, znać drugi język, być osobą komunikatywną oraz empatyczną. Dyspozycyjność w pracy bibliotekarza jest mile widziana, ponieważ często odbywają się spotkania z pisarzami lub naukowcami w weekend.

 

Biblioteki w Bartoszycach

Podamy kilka bibliotek i innych miejsc w Bartoszycach, gdzie może pracować bibliotekarz

 

Zarobki bibliotekarza - Ile zarabia bibliotekarz?

Zarobki bibliotkarza zależą od wykształcenia, wiedzy, zakresu obowiązków oraz rodzaju biblioteki. Bibliotekarz dyplomowany pracujący w uznanych placówkach zarabia dużo więcej jak bibliotekarz pracujący w placówkach publicznych. Jego zarobek zaczyna sie od 2 800 zł brutto.

Artykuły