Firma konsultingowa w Albanii – Consulting Albania

Firma konsultingowa w Albanii – Consulting Albania


W Albanii, tak jak w Polsce, istnieje odpowiednik firmy, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – SH.P.K. która wymaga chociaż jednego udziałowca i dyrektora. Aby założyć SH.P.K. niezbędna jest albańska siedziba firmy i biura oraz posiadać kapitał zakładowy w wysokości 100 albańskich leków z podziałem na udziały. W Albanii przeważnie zakładane są spółki akcyjne zwane SH.A., która może mieć jednego akcjonariusza, ale jego decyzje dotyczące zarządzania podejmowane są przez radę dyrektorów lub dyrektora zarządzającego oraz rady nadzorczej wybieranej przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Tak jak SH.P.K tak SH.A. wymaga albańskiego adresu i siedzimy biura. Kapitał zakładowy musi wynosić 3,5 mln leków albańskich w przypadku prywatnej spółki akcyjnej albo 10 mln jeśli jest to publiczna spółka akcyjna. Główną różnicą między nimi jest to, że tylko publiczna (otwarta) spółka akcyjna może subskrybować swoje udziały na giełdzie papierów wartościowych. W przypadku firm zagranicznych, sugeruje się jednak założenie w Albanii oddziału, przedstawicielstwa lub filii. Po zarejestrowaniu firmy w albańskim Narodowym Centrum Rejestracji, należy uzyskać unikalną pieczęć firmy. Dopiero po realizowaniu wszystkich czynności, można prowadzić działalność na terenie Albanii.

 

Otwarcie firmy w Albanii - Firma w Albanii

Ważną informacją po otwarciu firmy w Albanii, jest wysokość podatków. Dochody firm zagranicznych i miejscowych podlegają opodatkowaniu stawką podatku progresywnego w wysokości od 7,5% do 15% w zależności od wielkości rocznych obrotów. Małe przedsiębiorstwa o obrocie rocznym do 2 mln albańskich leków (ALL) będą płacić stały kwotowy podatek roczny w wysokości 25 tys. ALL. Dla małych przedsiębiorstw o obrocie rocznym od 2 do 8 mln ALL stawka podatkowa wyniesie 7,5%. Natomiast dla firm o obrotach rocznych powyżej 8 mln ALL stawka podatkowa to 15%. Wysokość podatku VAT wynosi 20%. Dla osób, które myślą o otwarciu firmy w Albanii lub poszerzeniu działalności na rynku albańskim, warto skorzystać z firmy consultingowej EntryConsulting.com, która wraz z doświadczonym personelem pomoże przygotować odpowiednie dokumenty i pokieruje w obraniu odpowiedniej drogi działań. Entry Consulting współpracuje z Izbami Gospodarczymi, Organizacjami Samorządowymi oraz mecenasami i notariuszami, a przede wszystkim firma próbuje znaleźć odpowiednich partnerów do rozwoju biznesu, jak również przeprowadzić odpowiednie badanie rynku.

 

Albania – gospodarka, handel, produkcja

Przez wiele lat głównym szlakiem rozwoju gospodarki było rolnictwo. Po upadku reżimu komunistycznego, rozwinął się sektor budowlany. Pod koniec lat 90-tych głównie skupiono się na wysokim popycie na mieszkania. W pierwszych latach XXI wieku Albania skupiła się na rozwoju działalności budowlanej w sektorze dróg i projektów w infrastrukturze energetycznej. Energia elektryczna w Albanii jest prawie w 100% uzyskiwana z elektrowni wodnych. W związku z tym sprawność i wydajność Albańskiego Systemu Elektroenergetycznego (ASE) zależy przede wszystkim od warunków hydrologicznych. Sam przemysł w Albanii nie jest jeszcze odpowiednio rozwinięty. Pojawia się szeroki wachlarz możliwości w sektorze paliwowo-energetycznym, materiałów budowlanych, przetwórstwa czy też metalurgii. Albania importuje maszyny, materiały budowlane i wyroby metalowe, surowce mineralne i produkty chemiczne, a także żywność.

W przypadku eksportu mówi się o rudzie metali, tekstyliach i obuwie. Główni partnerzy handlowi to Włochy gdyż stanowią 34,4% i Grecja, Turcja oraz Chiny na poziomie 7%.

Artykuły