Hurtownie alkoholi w Polsce - baza i lista firm

Hurtownie alkoholi w Polsce - baza i lista firm


Poniżej znajduje się lista hurtowni alkoholi w Polsce a poza tym w artkule znajdziesz odpowiedź jak prowadzić handel hurtowy alkoholami oraz jak załatwić zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu?

Aby móc prowadzić sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi powyżej 18% należy wystąpić o zezwolenie do Ministra Rozwoju i Technologii w danym regionie Polski. Nie koniecznie trzeba jechać do konkretnego urzędu ponieważ takie zezwolenie możesz załatwić listownie lub elektronicznie. Pozwolenie takie konkretnie oznacza osobę prowadzącą działalność i miejsce prowadzenia jej. Jeśli zaistniała by jakakolwiek zmiana w takiej działalności, obowiązkiem jest zgłosić to do właściwego ministra do spraw gospodarki w terminie do 14 dni powstania takiej zmiany. Niestety restrykcje w prowadzeniu sprzedaży hurtowej alkoholu są bardzo trudne i czasami nie jest łatwo pokonać to. Pamiętać należy, że odbiorca( kupujący), musi posiadać zezwolenie na obrót hurtowy lub na sprzedaż detaliczną alkoholem, wtedy wiemy że prowadzi legalnie swoją działalność. 
Ustawa o obrocie hurtowym alkoholem mówi, że obrót hurtowy napojami alkoholowymi jest zakupem napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia. Jest jednak pozytywna strona tej ustawy, że drobny producent wina, który sprzedaje je hurtowo nie musi posiadać zezwolenia na sprzedaż hurtową.

 

Detaliczna sprzedaż alkoholu – pozwolenie, zezwolenie, koncesja

Jeśli chcemy sprzedawać alkohol do 18 % takie jak piwo czy wino, też należy złożyć wniosek o zezwolenie ale tym razem do urzędu marszałkowskiego, na terenie którego chcesz prowadzić działalność. Zezwolenia takie podzielone są na dwa działy: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo jak i powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu. Pamiętać należy, że sprzedaż hurtowa wymienionego alkoholu może odbywać się tylko i wyłącznie dla przedsiębiorstw, które mają pozwolenie na sprzedaż alkoholem.

 

Lista hurtowni alkoholi – hurtownie z alkoholami w Polsce

Poniżej znajdziesz listę firm z pozwoleniem na hurtową sprzedaż alkoholu w Polsce:

Licencja na dane: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

Z danych zostały usunięte daty ważności licencji na sprzedaż hurtową alkoholami. 

Artykuły