Komornik Rzeszów

Komornik Rzeszów


Komornik w Rzeszowie jest to funkcjonariusz publiczny, którego obowiązkami jest prowadzenie egzekucji sądowej, czyli ściągnięcie z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Doprowadza on do realizacji orzeczenia sądu. Postępowanie komornicze może rozpocząć się jedynie wtedy, gdy dłużnik mimo wyroku sądu nie spłaca swojego zobowiązania. Komornik sądowy w Rzeszowie ma prawo prowadzić egzekucję z rachunków bankowych lub wynagrodzenia. Może zająć nieruchomość lub jej wyposażenie na poczet długów. Zanim komornik przystąpi do egzekucji zobowiązany jest poinformować dłużnika o postępowaniu egzekucyjnym. W przypadku dłużnika warto jest wcześniej spłacić swój dług, gdyż przystąpienie komornika do egzekucji jest płatne. Zadłużenie komornicze nie może być przedawnione, ponieważ czas trwania postępowania komorniczego nie jest liczony jego bieg. Nie każdy może zostać komornikiem, trzeba spełniać pewne warunki i mieć określone predyspozycje psychiczne. Aby zostać komornikiem należy skończyć wyższe studia prawnicze i uzyskać tytuł magistra prawa. Następnie trzeba odbyć aplikację komorniczą i zdać egzamin komorniczy. Później musi przepracować co najmniej 2 lata w charakterze asesora komorniczego.

 

Do wydatków komorniczych należą między innymi:

Opłaty stosunkowe w sprawie nie mogą być niższe niż 150 zł i wyższe niż 50 tyś złotych

Komornicy w Rzeszowie

Lista komorników w Rzeszowie:

1. Damian Chomiczewski ul. Kochanowskiego 15, Rzeszów, tel. 17 853 22 03

2. Sławomir Czarnek ul. Przemysłowa 5, Rzeszów, numer telefonu - 535-829-080

3. Marcin Dubis ul. Monte Cassino 14/59B, Rzeszów, telefon: 17 7707250

4. Jan Forystek ul. Słowackiego 24/35, Rzeszów, numer kontaktowy : 17 853 77 12

5. Zbigniew Gołębiewski ul. Hetmańska 7/6, Rzeszów, tel. kom. 793-394-414

Komornicy w Polsce - Lista 

Poniżej znajduje się lista komorników w Polsce.

         (źródło: dane gov pl )

 

Zarobki komorników

Zarobki komorników zależne są w dużej mierze od ich skuteczności. Średnie zarobki aplikanta na komornika to ok 2-4 tyś zł brutto, asesorów komorniczych ok. 5-6 tyś zł brutto, natomiast zarobki komornika przekraczają 10 tyś złotych.

Artykuły