Konserwator zabytków Kazimierz

Konserwator zabytków Kazimierz


Konserwator zabytków w Kazimierzu to osoba zajmująca się konserwacją, renowacją, rekonstrukcją, zabezpieczaniem zabytków, oraz przedmiotów znalezionych przez archeologów.Konserwator zabyrków zajmuje się ratowaniem, modernizacją i konserwacją: kościołów, katedr, kamienic, ratuszy. Konserwator musi posiadać odpowiednie zdolności manualne oraz wiedzę z zakresu historii oraz chemii. Konserwatora zabytków w Kazimierzu najczęściej określa się specjalistę zatrudnionego w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków.

 

Jak zostać konserwatorem zabytków w Kazimierzu, jak i pozostałej części Polski ?

Konserwator zabytków aby mógł prowadzić prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, architektoniczne lub archeologiczne musi posiadać tytuł zawodowy magistra uzyskany w ramach studiów :

Po ukończeniu tych studiów powinien odbyć co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

Absolwent tych kierunków może podjąć pracę w biurze wojewódzkiego konserwatora zabytków, muzeach, domach aukcyjnych, instytucjach kultury lub założyć własną pracownię konserwatorską. Może mieć oferty związane z wykonywaniem ekspertyz autentyczności dzieł sztuki oraz możliwość zatrudnienia w urzędach administracji państwowej.

Praca konserwatora zabytków w Kazimierzu daje bardzo dużo satysfakcji. Obiekty mogą być różnorodne, każdym posiada inny problem konserwatorski, nieustannie można się rozwijać, modyfikować, ulepszać lub wprowadzać nowe metody. Konserwator może korzystać z doświadczeń innych pracowni konserwatorskich, prowadzić specjalistyczne badania lub publikować artykuły.

Inspektor Nadzoru sprawuje nadzór konserwatorski nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi oraz robotami budowlanymi, w tym kontrolę zgodności prowadzonych prac konserwatorskich oraz robót budowlanych. Każda taka praca musi posiadać pozwolenia konserwatorskie, musi mieć uzgodnioną dokumentacją popartą programami konserwatorskimi, projektami budowlanymi, sztuką konserwatorską oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Cennik niektórych prac firm konserwatora zabytków w Kazimierzu :

 

Ile zarabia konserwator zabytków w Kazimierzu ?

Zarobki konserwatorów zabytków w Kazimierzu oraz innych miastach Polski uzależnione są od posiadanej wiedzy, doświadczenia i charakteru wykonywanej pracy. Konserwatorzy zabytków zatrudnieni w jednostkach administracji państwowej mogą liczyć na zarobki rzędu 2500 – 3500 zł miesięcznie. Najlepsi eksperci w tej dziedzinie zatrudnieni przez prywatne filmy lub duże międzynarodowe instytucje kultury zarabiają znacznie więcej. Prywatnie mogą zarobić do kilku, kilkunastu tysięcy miesięcznie, jednak należy pamiętać o tym, że ciągle muszą zabiegać o nowych klientów.

Artykuły