Kosztorysant Bydgoszcz

Kosztorysant Bydgoszcz


Kosztorysant w Bydgoszczy jest osobą sporządzającą dokumenty finansowe w procesie kosztorysowania. Sporządza dokumentację finansową realizowanego zlecenia, opisuje organizację pracy, ustala ceny i ocenia koszt pracy oraz jej zyski.

Kosztorysant z Bydgoszczy świadczy usługi w branży budowlanej, górnictwie, architekturze krajobrazu, renowacji zabytków,energetyce oraz w wielu innych branżach. Powinien mieć wykształcenie techniczne, być osobą dokładną, precyzyjną, komunikatywną, otwartą oraz posiadać umiejętność negocjacji.

 

Kosztorysant powinien:

- mieć znajomość w branży,

- obsługiwać programy komputerowe,

- posiadać umiejętność negocjowania,

- organizować odpowiednio pracę,

- umieć odczytywać dokumentację techniczną,

- być dokładny i precyzyjny.

 

Rodzaje kosztorysów

 

Kosztorys powinien posiadać stronę tytułową, ogólną charakterystykę obiektu, obmiar robót oraz kalkulację.

Kosztorysant sporządza dokumenty z kosztami prac projektowych, kosztami robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym, następnie kosztorys inwestorski w którym opracowuje dokumentację projektową. Całą dokumentację musi przemyśleć kilkakrotnie aby nie zrobić żadnego błędu. Ponieważ konsekwencje poniesie on jak i inwestor.

 

Biura kosztorysowe w Bydgoszczy

Znane i polecane biura kosztorysowe w Bydgoszczy.

 

Zarobki kosztorysanta - Ile zarabia kosztorysant?

Na zarobek kosztorysanta wpływ ma region Polski, miejsce zamieszkania, wielkość firmy, doświadczenie, wykształcenie oraz specjalizacja firmy dla której wykonuje kosztorys. Kwota brutto zaczyna się od 4 tyś do 6 tyś.

Artykuły