Nauczyciel - Nauczycielka

Nauczyciel - Nauczycielka


Nauczyciel to zawód, który wykonując swoją pracę jest odpowiednio przygotowany do prowadzenia pracy dydaktyczno - wychowawczej, przekazuje swoją wiedzę, jest obdarzony autorytetem i stanowi wzór do naśladowania. Pracować może w przedszkolach, szkołach różnego typu, placówkach pozaszkolnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

 

Nauczyciel/ka swoją pracą zobowiązany jest do:

 

Aby zostać nauczycielem, trzeba posiadać wykształcenie wyższe. Konieczne jest ukończenie studiów. Najpierw należy skończyć 3 letni licencjat a potem uzupełniające studia magisterskie. Najważniejsze to posiadać predyspozycje do bycia nauczycielem.

 

Cechy dobrego nauczyciela:

 

Dobry nauczyciel to taki, który jest zaangażowany i jego rezultaty widoczne są w jego pracy. Jest akceptowany i lubiany przez uczniów oraz i ich rodziców. Najważniejsze jest to aby potrafił przekazać swoją wiedzę z przedmiotu, którego uczy. Powinien zaplanować konkretny cel i plan w nauczaniu. Musi zdawać sobie sprawę, że nie każdy uczeń jest podobny do drugiego dlatego też powinien uczyć w taki sposób aby cała klasa wynosiła wiedzę z jego lekcji. Jego rolą jest zachęcenie wszystkich uczniów do czynnego brania udziału w lekcji. Dlatego rola nauczyciela w życiu młodego człowieka jest bardzo istotna, to dzięki niemy uczeń może osiągać wysokie wykształcenie i chęć do podnoszenia swojej wiedzy.

Artykuły