Notariusz Tychy

Notariusz Tychy


Notariusz to zawód dla ludzi, którzy są profesjonalnymi prawnikami i mają umiejętność pomagania ludziom w skomplikowanych sprawach majątkowych oraz osobistych w Tychach. Muszą wzbudzać zaufanie, gdyż załatwiają sprawy majątkowe, spadkowe i osobiste swoich klientów. Umiejętność dochowania tajemnicy to w tym zawodzie – poza wiedzą prawniczą - podstawa. Niemniej istotne są takie cechy jak dokładność I sumienność. Przygotowywane przez notariusza dokumenty nie mogą zawierać najmniejszego błędu, gdyż grozi to jego unieważnieniem.

Kwalifikacje niezbędne żeby móc taki zawód wykonywać:

Konieczne jest ukończenie 5- cio letnich studiów prawniczych. Przed zapisaniem się na studia prawnicze, warto pamiętać że jest to wymagający kierunek. Po ich ukończeniu kandydat na notariusza musi odbyć w sądzie praktykę i zdać aplikację notarialną. Taka praktyka trwa 2,5 roku. Następnie musi zdać egzamin zawodowy. Na koniec odbywa asesurę, która polega na tym, że kancelaria notarialna przyjmuje go na okres 2 lat praktyki. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich wymagań otrzymuje z rąk Ministra Sprawiedliwości nominację na notariusza.


Tychy to duże miasto, liczące ponad 130 tyś mieszkańców. Przemysł, inwestycje, handel, rozwój wielu mniejszych lub większych firm oraz indywidualne sprawy tak licznej zbiorowości mieszkańców wymagają załatwiania dużej ilości spraw majątkowych - związanych z nieruchomościami, spadkowych, sporządzania umów itp. Wszystkie te sprawy wymagają sporządzenia odpowiednich projektów dokumentów, a następnie podpisywania ich w obecności notariusza.

Do czynności notarialnych, zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie, zalicza się:

Kancelarie Notarialne w Tychach

Na terenie miasta Tychy działa wiele kancelarii notarialnych, które pomagają instytucjom, osobom prawnym I osobom fizycznym w załatwieniu spraw, które muszą być potwierdzone notarialnie. Nie sposób wymienić tu wszystkie, ale najbardziej polecane to:

  1. Kancelaria Notarialna Julita Polak-Skawińska, Tychy ul, Niepodległości 55
  2. Kancelaria Notarialna Renata Kuczera – Nowak, Tychy ul, Barona 30
  3. Kancelaria Notarialna Michał Smolski, Tychy ul, Budowlanych 35
  4. Kancelaria Notarialna Jacek Darowski, Anna Jeż – notariusze Spólka Cywilna, Tychy ul, Grota – Roweckiego 34
  5. Kancelaria Notarialna Katarzyna Strażecka I Ewa Strażecka S.C., Tychy ul, Bohaterów Warszawy 11
  6. Kancelaria Notarialna Nowak Bartłomiej, Tychy ul, Budowlanych 59
  7. Kancelaria Notarialna Dominika Sierpek, Tychy ul, Bielska 135

 

Sporządzanie aktu notarialnego - cena

Każdy kto kupuje lub sprzedaje nieruchomość musi skorzystać z usług notariusza. Zapewne zastanawiamy się ile zapłacimy za usługę sporządzania aktu notarialnego. Cennik opłat notarialnych zawiera wiele pozycji i nie jesteśmy w stanie określić jakie poniesiemy koszty. Oczywiście mamy możliwość negocjowania ceny z notariuszem, ponieważ to on podaję końcową cenę sporządzenia aktu notarialnego i to on naliczę taksę, którą otrzyma za dokument. Jednak nim notariusz sporządzi dokument aktu notarialnego należy się skontaktować z kancelarią w celu ustalenia dokumentów, które będą wymagane. Dokumenty te, wymagane są aby potwierdzić stan faktyczny i prawny nieruchomości.

Minimalną kwotą za sporządzenie odpisu aktu notarialnego jest 6 zł za stronę plus podatek VAT, w kancelarii trzeba uiścić także opłatę PCC, wpis do księgi wieczystej nieruchomości pobierana jest stała opłata wynosząca zawsze 200 zł a prowizja notariusza naliczana jest w oparciu o wartość mieszkania czy innej nieruchomości. Wartość jest przedstawiona w umowie, ustalona przez obie strony.

Maksymalne opłaty notarialne są dość zróżnicowane i wpływają na wynagrodzenie notariusza:

 

Cennik usług - Taksa Notarialna Tychy

Kupno lub sprzedaż nieruchomości, dawanie darowizny, sporządzenie lub odwołanie testamentu, ustanowienie pełnomocnictwa, przyjęcie lub odrzucenie spadku, czy poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem, to niektóre czynności, które musimy załatwić w kancelarii notarialnej. Wszystkie te czynności wykonywane u notariusza są odpłatnie. Podstawą poboru tych opłat jest taksa notarialna. Podstawą obliczenia wysokości taksy notarialnej jest wartość przedmiotu czynności notarialnej. Maksymalna taksa notarialna 2020 przedstawia się następująco:

To stawki maksymalne. Każda kancelaria notarialna może oczywiście stosować stawki niższe, choć niewiele kancelarii je obniża. Dlatego jeśli musimy skorzystać z usług kancelarii notarialnej warto kierować się jej renomą i doświadczeniem oraz tym, jak szybko załatwimy naszą sprawę.

W określonych przypadkach stosuje się ½ taksy notarialjalnej, ¼ taksy lub 1/10 tej opłaty. Trudno tutaj wyliczać wszystkie takie przypadki, dlatego tylko sygnalizowane są one co do wysokości.

Są również czynności, za które zapłacimy stałą wartość taksy notarialnej, a należą do nich między innymi:

Do taksy notarialnej należy doliczyć 23% podatku VAT.

Dodatkowo oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, dodatkowe podatki i opłaty:

Artykuły