Powiatowy Urząd Pracy (PUP)

Powiatowy Urząd Pracy (PUP)


Powiatowy Urząd Pracy to instytucja państwowa zajmująca się informowaniem i rejestracją osób bezrobotnych oraz pośrednictwem w szukaniu pracy.

Rejestracja osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy oferuje:

 

Jeżeli pracownik traci zatrudnienie powinien pójść do Urzędu Pracy celem rejestracji. Dzięki temu uzyskuje status osoby bezrobotnej i zostaje automatycznie ubezpieczony. Każdy Powiatowy urząd pracy na swoim portalu udostępnia wyszukiwarkę ofert pracy, gdzie bezrobotny bez wychodzenia z domu może ją znaleźć. Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy nie oznacza, że bezrobotny dostanie zasiłek dla bezrobotnych. Zależy to czy bezrobotny przez przynajmniej 365 dni był zatrudniony i otrzymywał wynagrodzenie za pracę.

 

Każdy Powiatowy Urząd Pracy (PUP) może przedstawić bezrobotnemu oferty pracy, oferty stażu, przygotowanie zawodowe dla dorosłych, szkolenia, pracę interwencyjną czy roboty publiczne.

Warto wiedzieć, że jeśli bezrobotny nie posiada kwalifikacji potrzebnych na danym stanowisku, może je otrzymać przez odpowiednie szkolenie, które finansuje Powiatowy Urząd Pracy. Bezrobotny otrzymuje stypendium z tytułu udziału w szkoleniu, które wypłaca PUP.

Bezrobotny może zostać wysłany na półroczny staż, do miejsca w którym jest zapotrzebowanie na stażystę. Oczywiście PUP wypłaca dla takiego stażysty odpowiednie stypendium.

Każdy bezrobotny może założyć działalność gospodarczą. Musi wtedy złożyć odpowiednie dokumenty do PUP o finansowe wsparcie, które musi poświadczyć dobrym biznesplanem. Pieniądze te pokryją zakup urządzeń, sprzętów oraz otrzyma wsparcie prawne.

Zarejestrowany bezrobotny ma także możliwość korzystania z poradnictwa zawodowego, są to spotkania z opiekunem bezrobotnego lub porada może odbywać się telefonicznie czy mailowo.

 

Lista Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce

Poniżej lista Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce. Baza zawiera adres, numer telefonu, email oraz kod urzędu.

Artykuły