Produkty tradycyjne i regionalne

Produkty tradycyjne i regionalne


Produkty tradycyjne są to produkty spożywcze chronione prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej.Musi on być wytwarzany z tradycyjnych surowców, posiadać wymagający skład oraz odpowiedni sposób produkcji. Produkty tradycyjne posiadają Listę produktów tradycyjnych w Polsce, którą tworzy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Lista ta znajduje się w Dziale Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki z 2013r na stronie 10.

Lista ta umożliwia produkującym produkty tradycyjne o ubieganie się do udzielenia wyjątku od obowiązyjących regulacji i wymogów sanitarnych czy weterynaryjnych. Najczęściej prduktami tradycyjnymi są: olej rydzowy, kiełbasa myśliwska, andruty kaliskie, oscypki oraz wiele innych. Lista ta jest bardzo duża i dostępna dla wszystkich.

 

W Polsce posiadamy własne produkty rolne i artykuły spożywcze , które charakteryzują dany region. Stanowią one część tradycji i kultury kulinarnej mieszkającej tam ludności. To Unia Europejska jest wyznacznikiem produktu o Chronionej Nazwie Pochodzenia, Chronionym Oznaczeniu Geograficznym lub jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. UE stara się aby kultywować lokalną tradycję i obyczaje naszych dziadków.

W dziale produkty tradycyjne znajdują się produkty regionale, które wyrobnicy z danego regionu Polski zajmują się produkcją wyrobów powyżej przeciętnej jakości. Produkty takie posiadają Chronioną Nazwę Pochodzenia (PDO).

Jest ona wyznacznikiem regionu oraz miejsca w którym wyprodukowany tradycyjny produkt. Warunkiem uzyskania takiej kwalifikacji jest posiadanie przez produkt specyficznej jakości lub cech przypisywanych pochodzeniu geograficznemu, lokalnej metodzie wytwarzania, tradycji wyznaczonej przez spis UE.

Plusem otrzymania Chronionej Nazwy Pochdzenia jest ochrona przed wykorzystywaniem przez inych w celach komercyjnych produktów i ich nazw.

W działach produkty tradycyjne znajdziemy produkty z Chronioną Nazwą Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Lista produktów tradycyjnych i regionalnych prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2005 roku lista ta jest promocyjno-informacyjna i wpisywane na nią są produkty, które posiadają 25-letnią udokumentowaną historię z dziedzictwem regionu.

Kategorie chroninonych produktów tradycyjnych:

 

 

W Polsce urzędem wyznaczonym do kontroli produktu tradycyjnego wpisanego do rejestru jest Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Koszty takiej kontroli ponoszą producenci wyrobu posiadającego chronione oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia lub świadectwo szczególnego charakteru. Nie przestrzegając przepisów, norm i właściwości produkt tradycyjny może zostać wykreślony z Listy Produktów Tradycyjnych.

 

Lista produktów tradycyjnych i regionalnych

Poniżej znajduje się lista produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce.

W pierwszej kolejności wyszczególniona jest nazwa produktu tradycyjnego a następnie rodzaj produktu tradycyjnego.

Artykuły