Radca prawny Wągrowiec

Radca prawny Wągrowiec


Radca prawny to zawód zaufania publicznego. Radca prawny z Wągrowca świadczy usługi pomocy prawnej takich jak: porady prawne, przygotowanie różnego rodzaju pisma, reprezentowanie swoich klientów przed sądami, organami administracji publicznej, sporządzaniu opinii prawnych oraz opiniowaniu ich.

Radca prawny posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ukończył aplikację radcowską, zdał egzamin zawodowy oraz został wpisany na listę radców prawnych. Studia trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra prawa. Radca prawny posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Radca prawny z Wągrowca udziela pomocy indywidualnym klientom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych. W ich imieniu sporządza dokumenty czy umowy oraz reprezentuje ich przed sądem. Klienci cywilni nie są jedyni, którym pomaga radca prawny, ponieważ większość radców prawnych z Wągrowca prowadzi obsługę przedsiębiorców, urzędów administracyjnych a także instytucji publicznych. Ich miejscem pracy są prywatne kancelarie lub zatrudniani są na podstawie umowy cywilnoprawnej, w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz na umowy o pracę.

 

Obowiązki radcy prawnego:

 

Za złamanie zasad etycznych radcy prawnemu z Wągrowca grozi odpowiedzialność dyscyplinarna przed powołanym w tym celu organowi samorządowemu są to Krajowa Izba Radców Prawnych i okręgowe izby radców prawnych.

 

Koszty, niektórych usług radcy prawnego:

 

Kancelarie radców prawnych w Wągrowcu

Kilku polecanych radców prawnych z Wągrowca

1. Kancelaria Radcy Prawnego Malwina Maria Szafryna tel. 728 320 531

2. AWK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Agata Wiktorowska - Karpińska tel: 512 515 123

3. Kancelaria Radcy prawnego Ewa Brychczyńska - Brząkała tel: 668 826 294

4. KANCELARIA DEMINIAK Wojciech Deminiak. Kancelaria prawna tel: 696 499 381

Artykuły