Rolnik Siemiatycze

Rolnik Siemiatycze


Rolnik z Siemiatycz to osoba pracująca na gospodarstwie, uprawiająca swoje lub czyjeś pole.W świetle przepisów prawa polskiego rolnikiem jest osoba fizyczna, która posiada lub dzierżawi grunty rolne o powierzchni nie przekraczającej 300 ha.

Aby zostać rolnikiem należy ukończyć szkołę zawodową, średnią, technikum lub uczelnie na kierunku rolniczym. Ukończenie którejś z tych szkół nie wystarcza do tego, by móc posiadać tytuł rolnika indywidualnego. W tym wszystkim należy odbyć odpowiedni staż,

posiadać ubezpieczenie społeczne rolnika, prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha, potwierdzić to wszystko zaświadczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego reguluje nadawanie statusu rolnika indywidualnego.

 

Według obowiązujących przepisów rolnik to:

 

Główne obowiązki należące do rolnika:

 

Każdy rolnik z Siemiatycz jest zobowiązany płacić ubezpieczenie społeczne KRUS oraz opłacać składki na to ubezpieczenie. Dzięki temu ubezpieczeniu rolnik będzie mógł skorzystać ze świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń chorobowych, wypadkowych i w przypadku kobiet świadczenia macierzyńskiego.

Rolnik również dzięki KRUS może skorzystać z nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej , jeśli takowa potrzeba zdrowotna zajdzie.

Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej kasa KRUS realizuje zadania związane z koordynacją zabezpieczenia społecznego w krajach UE.

 

Gospodarstwa rolne w Siemiatyczach

Oto lista gospodarstw rolnych z Siemiatycz, gdzie można znaleźć rolnika z różnych branż rolnych.

  1. Gospodarstwo Ogrodnicze Wiesław Błocki tel: 519 333 208

  2. Niewiarowski Jan. Gospodarstwo rolne tel: 601 625 123

  3. Gospodarstwo rolne sprzedaż kwiatów balkonowych i rabatowych ul. 11 Listopada 46A

  4. Gospodarstwo rolno-pszczelarskie Józef Oreszczuk tel: 695 728 870

 

Zarobki rolnika - Ile zarabia rolnik?

Zarobki rolnika są nie do określenia, jedynie GUS podaje informacje, że roczne zarobki rolnika to 44 tys zł.

Artykuły