Sanatoria - turnusy rehabilitacyjne

Sanatoria - turnusy rehabilitacyjne


Sanatorium to miejsce, gdzie człowiek może wykorzystać biofizyczne czynniki środowiska dla swojego zdrowia oraz miejsca rekreacyjne, przyrodnicze i naturalne. W sanatorium wykorzystywane są wody mineralne, wody termalne, borowina, sole mineralne oraz pozytywne czynniki korzystnie wpływające na zdrowie jak i na organizm człowieka. Miejsca takie można znaleźć w całej Polsce: nad morzem, jeziorami, w górach oraz na nizinach.

Aby wyjechać do sanatorium potrzebujemy skierowania lekarskiego z uzasadnieniem i zaproponowanym miejscem leczenia, które należy wysłać do Wojewódzkiego Oddziału NFZ. Gdy otrzymamy potwierdzone skierowanie od Oddziału Wojewódzki NFZ lekarz tego oddziału zaznacza jaki mamy mieć rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Wyznacza odpowiedni zakład sanatoryjny, datę rozpoczęcia leczenia sanatoryjnego oraz czas leczenia. Zakład lecznictwa sanatoryjnego ma obowiązek potwierdzić świadczeniobiorcy uzgodniony termin rozpoczęcia leczenia w formie pisemnej lub elektronicznej. Pobyt w sanatorium jest tylko częściowo odpłatny, ponieważ pacjent nie płaci za leczenie i rehabilitację a tylko po części za zakwaterowanie jak i wyżywienie. Stawkę za dzień pobytu podaje Minister Zdrowia.

 

W działach sanatorii możemy znaleźć takie profile leczenia jak:

W sanatorium pacjenci mogą skorzystać z dużej ilości zabiegów jak: fizykoterapia, masaże, inhalacje, hydroterapia oraz wiele innych zabiegów, które przydziela lekarz w sanatorium.

 

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne to formy zorganizowanej rehabilitacji ruchowej wraz z wypoczynkiem, dla usprawnienia sprawności oraz poszerzanie umiejętności życia pensjonariusza i rozwój osobisty.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są w grupach, liczących 20 uczestników o podobnych problemach z zakresu rehabilitacji oraz rodzaju niepełnosprawności. Nie mogą trwać mniej niż 14 dni. Każda z grup turnusu rehabilitacyjnego ma opracowany odpowiedni plan rehabilitacji zależny od schorzeń chorych. Oczywiście taki plan realizowany jest przez najlepszych specjalistów. Turnusy rehabilitacyjne uczą uczestników kontaktu z otoczeniem oraz do samodzielnego funkcjonowania. Różnią sie od pobytów sanatoryjnych, które konkretnie skupiają się na rehabilitacji leczniczej pacjenta podchodząc do każdego indywidualnie. Natomiast na turnusach rehabilitacyjnych przykłada się uwagę do aktywności społecznej całej grupy oraz na działaniach grupowych od poprawy stanu zdrowia do ich rehabilitacji leczniczej. Każdy z uczestników turnusu rehabilitacyjnego jak i ich opiekunów może ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po uzyskaniu dofinansowania do turnusu, pacjent ma prawo samodzielnie wybrać organizatora i miejsce turnusu i w odpowiednim czasie przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu.

 

Długość pobytu w sanatorium lub na turnusie rehabilitacyjnym

Długość turnusu rehabilitacyjnego zależy do formy leczenia uzdrowiskowego oraz wieku pacjenta:

Niektórzy uważają, że sanatorium a turnus rehabilitacyjny to to samo. Niestety są róznice między turnusem a sana­torium, ponieważ w turnusie rehabilitacyjnym może czestniczyć jedynie osoba posiadająca orzeczenie o nie­pełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne a sanatorium jest dofinansowane ze środków pochodzących z ubezpieczenia zdrowotnego i może pojechać każda osoba, którą skieruje lekarz prowadzący dolegliwości pacjenta.

 

Lista Sanatoriów – Turnusy rehabilitacyjne w Polsce

Lista sanatoriów i turnusów rehabilitacyjnych w Polsce.

Artykuły