Straż graniczna – Przejścia graniczne w Polsce

Straż graniczna – Przejścia graniczne w Polsce


Straż Graniczna jest organem ścigania. Jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja wykonująca zadania związane z ochroną granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontrolą ruchu granicznego w RP. Jej centralnym organem jest Komendant Główny Straży Granicznej. Nadzór nad formacją sprawuje minister właściwy ds. wewnętrznych.

  

Do zakresu działania Straży Granicznej należy:

 

Przepisy o sposobie wykonywania przez Straż Graniczną czynności wydaje Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. Oficerami Straży Granicznej są Nadinspektor, Inspektor, Nadkomisarz, Komisarz a w stopniu szeregowym Straży Granicznej są Przodownik, Starszy strażnik graniczny, Strażnik graniczny.

 

Przejścia graniczne w Polsce

Przejście graniczne jest to przejście gdzie przekracza się granicę danego państwa. Jest to wyznaczona trasa pomiędzy państwami do przekroczenia granicy między państwami według umów międzynarodowych. Rozróżniamy kilka takich przejść: piesze, lądowe, morskie, lotnicze. Z dniem 21 grudnia 2007 roku zlikwidowano w Polsce przejścia graniczne z Niemcami, Słowacją, Czechami oraz Litwą, przeszliśmy do Strefy Schengen.

Pracownicy na przejściu granicznym mają na wyposażeniu różne rodzaje broni a także skutery śnieżne, pojazdy z termowizorami i noktowizorami, okręty patrolowe, poduszkowce, helikoptery oraz samoloty.

Wszystkie przejścia drogowe, kolejowe i rzeczne ustala się w umowach międzynarodowych. Natomiast Rada Ministrów w rozporządzeniu ustala morskie i lotnicze przejścia graniczne uwzględniając umowy międzynarodowe.

 

Przejścia graniczne w Polsce

Poniżej dane teleadresowe Odziałów Służb Granicznych, Placówek Służb Granicznych oraz przejścia graniczne w Polsce.

 

Ile zarabia pracownik Straży Granicznej?

 

Według danych wynagrodzenie podstawowe w Straży Granicznej (bez dodatków) szeregowego funkcjonariusza straży granicznej wynosi 3 250 zł netto. Natomiast oficerzy Straży Granicznej zarabiają dużo więcej, uzależnione jest od lat pracy jak i stanowiska.

Artykuły