Szkolenie BHP, PPOŻ - Rybnik i Żory

Szkolenie BHP, PPOŻ - Rybnik i Żory


Szkolenie BHP i szkolenie PPOŻ to podstawa przed przystąpieniem do nowej pracy, każdy pracodawca jak i pracownik w Rybniku i Żorach powinien o tym pamiętać. Szkolenie takie odbywa się w godzinach pracy. Nowy pracownik musi zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, które obowiązują w firmie jak i na jego stanowisku. Kodeks Pracy w art. 2373&1 mówi „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Jak przebiega wstępne szkolenie BHP?

- instruktaż ogólny 2 godziny (zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku i przepisami przeciwpożarowymi),

- instruktaż stanowiskowy czas zależy od stanowiska (wykładane są informacje na temat danego stanowiska, które obowiązują pracownika).

Szkolenie wstępne jest ważne 12 miesięcy dla zwykłych pracowników a dla kierownictwa 6 miesięcy. Odbycie szkolenia wstępnego BHP powinno być udokumentowane i podpisane przez pracownika. Taki dokument dołącza się do Akt pracownika.

Następne szkolenie BHP to szkolenie okresowe. Pracownik powinien je powtarzać co 3 lata. Oczywiście zależne jest to od zajmowanego stanowiska. Jeśli pracownik pracuje na stanowisku niebezpiecznym takie szkolenie musi odbywać raz w roku. Oczywiście sam pracodawca tez przechodzi takie szkolenia i musi dbać o bezpieczeństwo w swojej firmie. Pracownicy na szkoleniu okresowym BHP przypominają sobie:

- przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywana pracą,

- o zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą oraz metodą ochrony przed tymi zagrożeniami,

- jak postępować w razie wypadków i w sytuacjach zagrożenia.

Pracodawca, który nie zatrudnia żadnego pracownika nie musi przechodzić szkolenia BHP, jeśli tylko zmieni się jego status firmy i zatrudni chociaż jedną osobę on jak i jego pracownik muszą przejść szkolenie BHP.

 

Jak długo ważne jest szkolenie BHP?

- szkolenie wstępne BHP jest ważne maksymalnie 12 miesięcy (kierownicy 6 miesięcy),

- szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest ważne maksymalnie 3 lata,

- szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych jest ważne maksymalnie 5 lat,

- szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych jest ważne maksymalnie 5 lat,

- szkolenie okresowe BHP dla pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami jest ważne maksymalnie na 5 lat,

- szkolenie okresowe BHP dla pracowników służb BHP jest ważne maksymalnie 5 lat.

Jeśli pracownik z niewiadomych przyczyn przestał pracować w danej firmie i chce wrócić do pracy na swoje lub inne stanowisko pracodawca powinien wysłać go powtórnie na wstępne szkolenie BHP. Bez tego pracownik nie może podjąć pracy. Jeśli pracodawca tego nie zrobi może być ukarany grzywną od 1000 do 30 tyś złotych.

 

Ile kosztuje szkolenie BHP? Cennik usług

Szkolenia BHP dzielą się na szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe. Szkolenia wstępne odbywają się tylko raz, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, tak więc jest to opłata jednorazowa i kosztuje 70 zł.

Później w przeciągu 6 lub 12 miesięcy (w zależności od stanowiska) pracownik musi przejść szkolenie okresowe bhp, które jest regularnie aktualizowane.

Stanowiska robotnicze – koszt szkolenia to 80 zł raz na 3 lata

Stanowiska administracyjno-biurowe – koszt szkolenia to 100 zł raz na 6 lat

Stanowiska inżynieryjno-techniczne – koszt szkolenia to 150 zł raz na 5 lat

Pracodawcy i kierownicy – koszt szkolenia to 150 zł raz na 5 lat

Służba BHP – koszt szkolenia to 450 zł raz na 5 lat

 

Firmy szkoleniowe BHP i PPOŻ w Rybniku i Żorach

W obecnych czasach wymogów z zachowaniem bezpieczeństwa poszukaliśmy firm w Rybniku oraz Żorach, którzy zajmują się szkoleniem BHP i PPOŻ stacjonarnie lub internetowo. Polecani są przez pracodawców, którzy skorzystali ze szk. Wymienimy kilka Firm z Rybnika, oto one:

1. Fidelia biuro obsługi BHP i Ppoż. ul. Górnośląska 131, Rybnik tel: 519 733 854

2. Usługi BHP i P-poż. R.M.M. Tkocz s.c. Ośrodek szkolenia zawodowego ul. Kwiatowa 31 tel: 668 809 162

3. Pawłowski BHP ppoż. ul. Piłsudskiego, Rybnik, tel: 787 499 003

4. Usługi i szkolenia BHP - PartnerBHP, Sikorskiego 21h/7, 44-240 Żory, tel.794 940 703

5. System organizacji BHP S.C., Rybnicka 82, 44-240 Żory, tel.32 307 70 72

*Firmy wymienione mogą obsługiwać inne miasta jak: Jastrzębie Zdrój, Pszczyna, Wodzisław Śląski, Orzesze, 

 

Rodzaje szkoleń BHP

W każdym zakładzie pracy musi istnieć osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową.

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje wg art.4 punkt 2a i 2b ustawy. Ochrona przeciwpożarowa ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia, mienia w środowisku firmy. Każdy pracodawca oraz właściciel danego budynku powinien spełniać obowiązki wobec ustawy przeciwpożarowej:

 

Szkolenie PPOŻ – czym jest i po co?

Szkolenie z zakresu Ppoż dla pracowników jak i pracodawców przeprowadza inspektor, który instruuje jak zachować się w sytuacji pożaru oraz doradza pracodawcy w sprawach związanych z przestrzeganiem wymogów techniczno-budowlanych, instalacyjnych, a także technologicznych. Inspektor taki zobowiązany jest do napraw i konserwacji gaśnic oraz opracowania procedur ewakuacji na wypadek pożaru.

 

Ile zarabia instruktor/szkoleniowiec BHP i PPOŻ?

Jeśli chodzi o zarobki instruktora BHP i Ppoż, to są one zróżnicowane. Może on zacząć się od najniższej krajowej, a skończywszy nawet na kilkunasty tysiącach złotych miesięcznie. Wszystko zależy od wielu czynników i spraw, którymi zajmuje się taki pracownik. Ważna jest branża w której pracuje, oraz jakie posiada kwalifikacje. Także miejsce zatrudnienia jest ważną sprawą jeśli chodzi o zarobek tego specjalisty. Ponieważ przedsiębiorstwo na terenie dużych miast , może osiągać większe zyski, niż zakład produkcyjny na wsi. Specjalista od spraw BHP może zostać instruktorem tylko wtedy, gdy ma skończone studia w tym zakresie, oraz przynajmniej dwa lata praktyki. Jeśli ma tylko szkołę średnią, wtedy obowiązkowy okres praktyki wydłuża się do czterech lat. Instruktor musi mieć świadomość tego, że wiedza z zakresu BHP zmienia się, rozwija, w związku z czym należy być nastawionym na ciągły rozwój i naukę. Sumienność i dokładność w tym zawodzie to podstawa – jest to profesja wymagająca i odpowiedzialna. Należy ciągle szkolić się i poszerzać wiedzę w szkoleniach BHP ponieważ zajmuje się głównie zagadnieniami ochrony w pracy, doradza w tych kwestiach, ocenia ryzyko zawodowe na danych stanowiskach pracy, sprawdza, czy przedsiębiorstwa działają zgodnie z zasadami BHP.

Artykuły