Urząd Skarbowy - Izba Administracji Skarbowej

Urząd Skarbowy - Izba Administracji Skarbowej


Urząd skarbowy jest to jednostka Krajowej Administracji Skarbowej, którą kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego. Jest to organ pierwszej instancji będący organem administracji niezespolonej i podlegającemu Ministrowi finansów. Jego obowiązki to ustalanie i określenie podatków należności budżetowych. Działami i referatami kierują kierownicy.

 

W urzędach skarbowych są następujące komórki organizacyjne:

 

Urząd Skarbowy to jedna z instytucji, z którą do czynienia ma każdy obywatel. Załatwi tam wiele różnych spraw ale jedną z ważniejszych to złoży coroczną deklarację PIT. Oprócz tego może tam otrzymać różne zaświadczenia potrzebne do załatwienia wielu spraw życiowych. Natomiast przedsiębiorcy, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą dostaną w Urzędzie Skarbowym NIP firmy, złożą tam oświadczenia o formie opodatkowania oraz mogą złożyć oświadczenia np. o wyborze uproszczonej metody rozliczania się z podatku, o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego lub o zaprowadzeniu ewidencji podatkowych. Każdy petent ma kilka możliwości załatwienia spraw w Urzędzie Skarbowym w formie elektronicznej, telefonicznej lub wizyty osobistej.

Urząd Skarbowy ma możliwość kontroli podatnika, może go wezwać do złożenia wyjaśnień w celu sprawdzenie wywiązywania się z terminów oraz czy informacje zawarte w złożonych dokumentach są faktem. Ma on też możliwość ściągnięcia zadłużeń podatkowych. Natomiast jeśli podatnik sam zauważy błąd może napisać pismo do US i powiadomić go o błędzie i skorygować płatności.

W Polsce działa 400 Urzędów Skarbowych a 20 z nich to Wojewódzkie Urzędy Skarbowe.

 

Izba Administracji Skarbowej

Izba Administracji Skarbowej jest to jednostka administracji skarbowej, niezespolonej. Do 1 marca 2017r. nosiła nazwę Izba Skarbowa. Najważniejszą funkcje pełni dyrektor izby skarbowej, który podlega Ministrowi Finansów. Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem wyższego stopnia do funkcji naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Izba Administracji Skarbowej nadzoruje pracę Urzędu Skarbowego i Urządu celno-skarbowego. Do Izby Administracji Skarbowej można złożyć odwołania i zażalenia w sprawach prowadzonych przez US i Urząd celno-skarbowy. Podstawowym zadaniem Izby Administracji Skarbowej jest pobieranie dochodów podatkowych w skuteczny, sprawiedliwy i właściwy sposób. Zapewnia to stały dopływ dochodów z tytułu podatków.

 

Zadaniem Izby Administracji Skarbowej jest:

 

Urzędy Skarbowe - Izby Administracji Skarbowej w Polsce

Przedstawiamy listę, w któej znajdziecie Państwo Urzędy Skarbowe oraz Izby Administracji Skarbowej w Polsce. Baza zawiera dane teleadresowe.

 

95 750 93 01 (95) 759 64 42 lubuski.ucs@mf.gov.pl 412000 www.lubuskie.kas.gov.pl/lubuski-urzad-celno-skarbowy-w-gorzowie-wielkopolskim

 

Artykuły