Zakład pogrzebowy Bytów - usługi pogrzebowe Bytów

Zakład pogrzebowy Bytów - usługi pogrzebowe Bytów


Zakład pogrzebowy jest to firma świadcząca usługi związane z pochówkiem zmarłych w mieście Bytów. Firma, która pracuje 24h na dobę. Możemy więc liczyć na jej wsparcie w każdej chwili, nawet na chwilę po śmierci bliskiej osoby. Gdy lekarz stwierdzi zgon, należy wykonać telefon do zakładu pogrzebowego. Pracownicy przyjadą odebrać ciało z mieszkania i zgodnie z naszymi wytycznymi zaczną przygotowywać je do pogrzebu. Usługi zakładu pogrzebowego obejmują: transport zwłok, handel trumnami lub urnami, kremację lub pośrednictwo w zorganizowaniu kremacji, oprawę muzyczną uroczystości pogrzebowych, sprzedaż wiązanek kwiatów i wieńców. Po śmierci bliskiej osoby rodzinę i znajomych dotyka żal, ból i rozpacz. W tych trudnych chwilach ciężko jest samemu zadecydować o kwestiach związanych z pogrzebem dlatego w tak trudnych chwilach pomoże nam zakład pogrzebowy. Profesjonalny zakład pogrzebowy powinien zadbać nie tylko o godne przygotowanie zmarłego do Ostatniej Drogi, lecz i o spokój żałobników organizujących pogrzeb.


Do usług świadczonych przez zakłady pogrzebowe w Bytowie wlicza się:

 

Zakłady pogrzebowe w Bytowie

Wiele osób, które musiały skorzystać z usług zakładu pogrzebwego w Bytowie składają podziękowania Wszystkim firmom za wzorowo wykonaną usługę, za sprawną i profesjonalną organizację ceremonii pogrzebowej Począwszy od całodobowego numeru telefonu z którego zawsze mżna skorzystać oraz otrzymanie odpowiedzi na trudne pytania w tak ciężkiej chwili. Polecają takie zakłady pogrzebowe jak :

  1. Orszac, Usługi pogrzebowe ul. Generała Sikorskiego 43 tel: 888 648 942
  2. MPK. Zakład pogrzebowy ul. Dworcowa 17A tel: 59 822 20 71
  3. Usługi Pogrzebowe Fabian Wirkus ul. Bernarda Wery 2 tel: 601 636 304

Zakłady pogrzebowe wymienione powyżej świadczą również swoje usługi w takich miastach jak:

Gostkowo, Tuchomko, Lipnica, Sierzno, Osława Dąbrowa, Unichowo, Kołczygłowy, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie.

 

Organizacja pogrzebu

Jeśli spotka nas śmierć kogoś najbliższego mamy 3 dni aby zgłosić taki incydent do Urzędu stanu cywilnego. Musimy wybrać firmę pogrzebową, która zajmie się pochówkiem zmarłego. Zakłady pogrzebowe oferują kompleksowe usługi przy organizacji pogrzebu. To oni w naszym imieniu starają się o zasiłek pogrzebowy, organizują cały pogrzeb łącznie z mszą w kościele jak i na cmentarzu. Ważnym elementem jest rozwieszenie klepsydry, o zgonie bliskiego oraz dacie i miejscu pogrzebu. Jeśli rodzina zmarłego zażyczy sobie oprawę muzyczną to takowa jest organizowana. Często na pogrzebie odczytuje się list pożegnalny przygotowany przez najbliższych zmarłego.

Najważniejszą rzeczą dla najbliższych zmarłego jest skompletowanie dokumentów potrzebnych do zorganizowania pogrzebu przez zakład pogrzebowy. Do tego zalicza się:

Nim wyruszymy do zakładu pogrzebowego, który zajmie się organizacją pogrzebu musimy ustalić czy ciało ma zostać poddane kremacji czy chcemy aby zmarły został pochowany w sposób tradycyjny

 

Krematorium – kremacja

W naszym kraju kremacja jest jeszcze bardzo mało znana ale ilość kremacji uzależniona jest od tradycji oraz małej dostępności usługi. Kremacja zwłok odbywa się w piecu kremacyjnym w krematorium i przebiega zgodnie z ustalonymi procedurami. Krematorium to budynek, w którym przeprowadza się spalanie ciał osób zmarłych, znajdują się tam piece kremacyjne zasilane olejem opałowym lub gazem ale również znajdują się pomieszczenia, w których najbliżsi mogą pożegnać osobę zmarłą. Nim zdecydujemy się na kremację osoby zmarłej musimy przygotować akt zgonu oraz zgodę zmarłego na kremację. Zmarły palony jest w specjalnej trumnie kremacyjnej i może być ubrany w specjalny całun, chyba że rodzina zmarłego zażyczy sobie spalenie w odzieży odświętnej, którą dostarczy do krematorium. Przewiezienie urny z krematorium na cmentarz odbywa się tradycyjnym karawanem, natomiast przeniesieniem urny na miejsce pochówku zajmuje się najbliższa rodzina. Wszystkie działania prowadzone są według woli zmarłego.

 

Koszty pogrzebu - Ile kosztuje pogrzeb?

Pogrzeb kosztuje w zależności od 7000 zł do 18000 zł. W skład tych kosztów wchodzi przechowywanie, przygotowanie i przewóz zwłok, ceremonia pogrzebu, trumna lub urna, miejsce na cmentarzu oraz pomnik. Pomijamy tutaj fotografa, ale za to uwzględniamy stypę. Sam pogrzeb z trumną to koszt wydatek minimum 5000 zł a pogrzeb z urną to koszt minimum 5500 zł. Mimo wysokich kosztów, trudno jednak w przypadku utraty kogoś bliskiego negocjować stawki i przeglądać multum ofert w wyborze najkorzystniejszej.

 

Zwolnienie z podatku VAT zakładu pogrzebowego

Prowadząc zakład pogrzebowy, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia VAT, jeżeli jego obroty nie przekroczą 150 tys. złotych. W innym przypadku, świadczenie usług pogrzebowych jest objęte stawką 8% podatku VAT. Opodatkowanie to dotyczy całości kwoty należnej od nabywcy usługi. Zakład pogrzebowy może także skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeżeli świadczy usługi na rzecz osób fizycznych i jego obroty nie przekraczają 20 tys. złotych.

Artykuły