Zakład Inżynierii Genetycznej

Zakład Inżynierii Genetycznej


Inżynieria genetyczna jest to planowana i przemyślana ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych. Nazwa gen została wprowadzona w 1909 roku przez uczonego Wilhelma Johannsena, który użył to słowo aby określić elementy znajdujące się w jądrze komórki organizmu wyższego. W zakładach inżynierii genetycznej wykorzystuje się geny do produkcji lekarstw, witamin i in vitro.

 

Cel działania inżynierii genetycznej:

 

Zakłady Inżynierii Genetycznej w Polsce dzielimy zależnie od badań na genetykę klasyczną, molekularną oraz nowotworową. Zakład Inżynierii Genetycznej ma możliwość prowadzenie badań klinicznych, podając do badania produktu leczniczego mającego status GMM zaliczonych do kategorii zagrożenia I lub II. Genetyka inżynieryjna w medycynie zajmuje się badaniem wpływu genów na stan zdrowia człowieka. Dzięki tym badaniom chory może zostać poddany terapii genowej, która jest bardzo skuteczna w leczeniu raka. Natomiast w zakładzie inżynierii genetycznej zajmującej się rolnictwem, zakład ten ma możliwość na krzyżowanie i modyfikację roślin jak i zwierząt. W tym dziale możliwe jest uzyskiwanie najkorzystniejszych opłacalności uprawy oraz hodowli odmian roślin i krzyżówek zwierząt. Następnym działem inżynierii genetycznej jest wykorzystanie genów w kryminalistyce. Każdy człowiek posiada DNA, co jest pomocne w ustaleniu sprawcy lub ustalić tożsamość w odnalezieniu zaginionego człowieka, którego poszukuje rodzina. Genetyka również przydatna jest w archeologii jak i popkulturze.

 

Zakład Inżynierii Genetycznej musi szczególnie stosować wymagane środki bezpieczeństwa, przewidziane dla poszczególnych kategorii użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Labolatorium hermetycznie zamknięte, dostosowane do fumigacji. Wejście do niej tylko za pomocą śluzy. Powierzchnie w pomieszczeniu powinny być odporne na wodę czy kwasy. Konieczność posiadania komory bezpiecznej do pracy. W każdym pomieszczeniu musi być umywalka oraz środki do dezynfekcji rąk. Na drzwiach musi być powieszony znak zagrożenia bilogicznego. Pracownicy muszą być zaopatrzeni w odzież ochronną i rękawiczki. Pracownik zakładu inżynierii genetycznej informowany jest o ryzyku zawodowym, gdzie składa podpis na takiej informacji. Raz na dwa lata zobowiązany jest zrobić szkolenie w kierunku BHP.

 

Lista Zakładów Inżynierii Genetycznej w Polsce

Poniżej znajuje się lista Zakładów Inżynierii Genetyczniej w Polsce.

Artykuły