Regulamin

§ 1 Definicje ogólne

1. Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowej bazy informacyjnej www.z-miasta.pl
2. Baza z-miasta.pl oznacza internetową stronę informacyjną dotyczącą kombinacji wygenerowaną przez algorytm zawodów, imion, nazwisk i miast Polski
3. Właściciel – właścicielem bazy jest Mikołaj Alset
4. Użytkownik – to osoba prywatna korzystająca z portalu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Operatorem strony z-miasta.pl jest właściciel.
2. Strona www.z-miasta.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy.
3. Korzystanie z portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Każdy użytkownik niestosujący się do zapisów regulaminu, narusza obowiązujące prawo Rzeczpospolitej Polskiej, w tym osób trzecich oraz ogólnych zasad korzystania z Internetu
4. W przypadku naruszenia lub kradzieży mienia portalu z-miasta.pl, właściciel będzie domagał się odszkodowania

§ 3 Odpowiedzialność za treść

1. Strona z-miasta.pl oraz zamieszczone na niej treści mają charakter wyłącznie informacyjny
2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany informacji, jej uzupełniania czy też całkowitego usunięcia.
3 Właściciel nie może zagwarantować iż treści są odpowiednie dla celów użytkownika.
4. Wszystkie dane imion, nazwisk oraz miast Polski są pobrane z ogólnodostępnej bazy udostępnianej publicznie – właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieprawidłowości w aktualizacji bazy.

§ 4 Prawa autorskie

1. Strona z-miasta.pl - jej cała treść, konstrukcja, kod oraz szata graficzna są wyłączną własnością właściciela i chroniona jest prawem autorskim na terenie Polski oraz świata.
2. Właściciel zabrania kopiowania treści, grafiki lub informacji zawartych na stronie. Złamanie warunków praw autorskich, będzie skutkowało skierowaniem sprawy do sądu właściwego

§ 5 Informacje techniczne

1. Każda przeglądarka może w inny sposób wyświetlać zgromadzoną bazę
2. Każda informacja, komentarz lub uwaga wpisana na z-miasta.pl może być moderowana, a w przypadku naruszenia dóbr osobistych osób trzecich nawet usunięta.
3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione komentarze przy imionach, nazwiskach, miastach.

§ 6 Polityka plików ‚cookies'

Administrator może gromadzić w ramach z-miasta.pl dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Właściciel ma prawo do zmian w regulaminie bez wcześniejszego zgłoszenia.
2. z-miasta.pl dołoży wszelkich starań, aby strona funkcjonowała prawidłowo, ale właściciel strony nie może zagwarantować nie występowanie błędów.
3. Wszelkie zgłoszenia, zastrzeżenia proszę kierować przez formularz kontaktowy zamieszczony poniżej

Kontakt

Artykuły