Ambasady, Konsulaty i Pacówki Dyplomatyczne - lista, adresy i numery telefonów

Ambasady, Konsulaty i Pacówki Dyplomatyczne - lista, adresy i numery telefonów


Wyjaśniamy czym jest ambasada, konsulat i placówka dyplomatyczna. Na samym dole jest ich lista z adresami i numerami tefonów.

Ambasada to jedna z najważniejszych zagranicznych placówek dyplomatycznych w kraju. Głową ambasady jest ambasador. Do obowiązków ambasady jest dbanie o dobre stosunki miedzy innymi krajami, pomaganie swoim rodakom, którzy pracują w ambasadzie. Mają prawo do nietykalności osobistej, takiego pracownika ambasady nie można przeszukać czy zrobić rewizji w domu. Ambasady chronione są przez wyspecjalizowane oddziały SOP. W Polsce znajdują się 93 ambasady, jedynie sześć państw nie ma swojego przedstawiciela w naszym kraju. Ambasadorem Polski jest Adam Kwiatkowski 

Dyplomata - Dyplomatą jest osoba, którą resort spraw zagranicznych wysyła do innego kraju w celu reprezentowania interesów ojczyzny w sprawie polityki, finansów, gospodarki czy innych dziedzinach wspierających swój kraj

 

Konsulat - czym jest?

Konsulat jest to placówka dyplomatyczna , która podlega pod ambasadę. Pracujący konsulaci podlegają jurysdykcji i władzy państwa przyjmującego. Konsul w obowiązku ma dbanie o ochronę RP, jej obywateli przebywających poza krajem, dbanie o rozwój współpracy miedzy innymi krajami oraz rozwój gospodarczy czy naukowy. Konsulem może być obywatel kraju jak również cudzoziemiec stale zamieszkały w danym państwie. Konsula powołuje i odwołuje minister  do spraw zagranicznych na wniosek dyrektora generalnego służby zagranicznej. Na pomoc konsula mogą liczyć obywatele, którzy będąc poza granicami własnego kraju zgubili dokumenty, mieli ciężki wypadek, przebywający w szpitalu, zostali aresztowani czy są ofiarami złoczyńców. 

 

Placówka dyplomatyczna - czym jest?

Placówka dyplomatyczna to nic innego jak ambasada czy konsulat, które reprezentują swój kraj za granicą. Pracują w niej dyplomaci, konsulowie i ambasadorzy. Członkowie konsulatu, dyplomacji  jak i ambasady oraz ich członkowie rodziny, posiadają immunitet dyplomatyczny. 

 

Lista Ambasad, Placówek dyplomatycznych i Konsulatów w Polsce

Poniżej znajduje się lista Konsulatów, Ambasad i Placówek dyplomatycznych różnych Państw świata. Dodatkowo znajdziesz ich adresy, numery telefonów i strony internetowe

Artykuły