Szpitale w Polsce - lista i dane teleadresowe

Szpitale w Polsce - lista i dane teleadresowe


Na końcu naszego artykułu znajduje się lista szpitali w Polsce wraz z danymi takimi jak adres i numer telefonu.

Szpital jest jedną z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej, udziela się on świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. W szpitalach udziela się całodobowych i całodziennych świadczeń zdrowotnych, znajdują się tam oddziały szpitalne, pion diagnostyczny, zabiegowo-leczniczy i rehabilitacyjny i zaplecze techniczno-gospodarcze. W Polsce mamy ok. 950 szpitali.

Pacjent który przebywa w szpitalu otrzymuje świadczenia szpitalne, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz świadczenia rehabilitacyjne, stosowne do jego choroby.

 

Szpitale swoim pacjentom oferują:

- koordynację leczenia w tym dostępność poradni przyszpitalnych,

- skrócenie kolejek na SOR i w izbach przyjęć,

- kompleksową opiekę nad pacjentem,

- zapewnienie rehabilitacji pacjentowi,

- świadczenia z zakresu programów lekowych,

- świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

Każdy pacjent ma prawo wyboru szpitala, na terenie całej Polski. Aby skorzystać z leczenia chory musi posiadać skierowanie na leczenie szpitalne wystawione przez każdego lekarza. Do rejestracji przed dostaniem się na odpowiedni oddział chory musi zarejestrować się na oddział telefonicznie, osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej. Jednak w nagłych przypadkach pacjent przyjmowany jest do szpitala bez ważnego skierowania, ponieważ życie i zdrowie najważniejsze.

Pacjent, który jest przyjmowany do szpitala musi mieć ze sobą dowód potwierdzający tożsamość , w celu identyfikacji chorego i potwierdzenia przez szpital uprawnień do świadczeń NFZ. Dobrze jak pacjent ma ze sobą badania diagnostyczne, opis konsultacji oraz wszystkie potrzebne dokumenty określające problem zdrowotny.

 

Szpitale leczenia zdrowotnego dzieli się pod względem zasięgu terytorialnego:

- Szpitale gminne,

- Szpitale powiatowe,

- Szpitale miejskie na prawach powiatu,

- Szpitale wojewódzkie,

- Szpitale ponad wojewódzkie.

 

Szpitale w pod względem zakresu leczenia:

- Szpitale szpitale wojskowe,

- Szpitale psychiatryczne,

- Uzdrowiska,

- Szpitale przemysłowe,

- Szpitale polowe.

 

Szpitale dzieli się na poziomy referencyjne, takie jak:

Pierwszy to anestezjologia, intensywna terapia, położnictwo z ginekologią, chirurgią ogólną a także choroby wewnętrzne.

Drugi to oddziały z pierwszej referencji jak i też patologia ciąży i noworodka, okulistyka, chirurgia urazowa, urologia, chirurgia dziecięca, chirurgia onkologiczna, laryngologia, neurologia, kardiologia, dermatologia.

Trzeci obejmuje szpitale medyczne kliniczne, placówki badawczo-rozwojowe, szpitale kliniczne państwowych uczelni medycznych.

 

Lista szpitali w Polsce

Poniżej znajduje się lista szpitali w Polsce.

Na liście znajduje się nazwa szpitala, miasto, województwo, nip, regon.

Artykuły