Geotechnik Nowy Sącz, Gorlice

Geotechnik Nowy Sącz, Gorlice


Geotechnik z Nowego Sącza i Gorkic to fachowiec, który zajmuje się badaniem gruntu pod budowę.

Aby zostać geotechnikiem, należy przede wszystkim zdobyć odpowiednie wykształcenie. Kierunkiem jest budownictwo oraz zdobycie tytułu magistra lub ukończyły II stopień studiów na kierunkach: Inżynieria Środowiska, Architektura lub Urbanistyka. Geotechnik sprawdzany jest pod względem wykonania badań terenu oraz zrobienie projektu geotechnicznego. Następnie jest przejście i zdanie egzaminu państwowego, który organizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, będąca częścią Okręgowej Izby Inżynierów.

Bardzo ważną rolę w budowie budynku jest osoba geotechnika, który bada ośrodek gruntowy do zaprojektowania i wykonania budowli ziemnych, podziemnych, fundamentów budynków oraz nawierzchni drogowych.

 

Do czego potrzebne są badania gruntu na budowie?

Badania przez geotechnika w Gorclicach i Nowym Sączu są bardzo istotne, pokazują nam na jakim terenie można przeprowadzić budowę i bezpiecznie zamieszkać. Informacje te potrzebne są do prawidłowego, szczegółowego dobrania technologii fundamentów czy prac ziemnych na terenie budowy.

Podstawowe badanie geotechniczne to koszt od 1000zł. Wszystko zależy od zakresu usług oraz od tego w jakim regionie Polski będą one prowadzone.

 

Jakie badania znajdują się na projekcie przygotowanym przez geotechnika?

 

Jakim sprzętem wykonuje się badania geologiczne?

 

Firmy geologiczne z Nowego Sącza i Gorlic

Polecani geotechnicy i firmy geologiczne z Nowego Sącza i Gorlic

 

Wynagrodzenie geotechników

Miesięczne wynagrodzenie geotechników wynosi 6 530 PLN brutto, jednak co drugi inżynier geotechnik otrzymuje pensję od 5 210 PLN do 8 160 PLN.

Artykuły