Lista leków - Produkty lecznicze

Lista leków - Produkty lecznicze


Lekarstwo inaczej mówiąc produkt leczniczy, którego substancja, niezależnie od pochodzenia, nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej, używana do bezpośredniego użycia w terapii podawana w ściśle określonych dawkach.

Podział leków, na dolegliwości choroby: Alergia, Ból, Choroba lokomocyjna, Drogi moczowe, Krążenie, Laryngologia, Mięśnie i stawy, Odchudzanie, Pasożyty, Problemy układu pokarmowego, Przeziębienie i grypa, Stres i bezsenność, Układ pokarmowy.

 

Pochodzenie leków:

 

Leki w organizmie człowieka działają w taki sposób, że hamują przyczyny lub objawy choroby a także zapobiegają rozwojowi choroby. Aby wprowadzić nowy lek do obrotu na rynek polski, należy prowadzić kosztowne i długie badania kliniczne, muszą one być zgodne ze ścisłymi regulacjami prawnymi.

 

Sposoby dostarczania leków do organizmu człowieka:

 

Sposoby płatności za leki:

 

Lista szczepionek Covid-19 i EAN codów:

 

Lista leków - Wykaz produktów leczniczych

Poniżej znajdziesz Wykaz produktów leczniczych czyli lista leków

Baza / lista zawiera: Identyfikator Produktu Leczniczego, Nazwa Produktu Leczniczego,Nazwa powszechnie stosowana, Moc, Postać farmaceutyczna, Typ procedury, Numer pozwolenia, Kod ATC, Podmiot odpowiedzialny, Opakowanie, Substancja czynna.

Z bazy / listy usunięto: Rodzaj preparatu, Gatunki docelowe, Okres karencji, Ważność pozwolenia, Ulotka, Charakterystyka,

źródło: https://dane.gov.pl/pl/dataset/397,rejestr-produktow-leczniczych/resource/29618/table

Rodzaj licencji: CC BY 4.0

Link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

Data udostępnienia: 22 kwietnia 2021, 08:47

Dane na dzień: 22 kwietnia 202

 

Lista leków - Wykaz produktów leczniczych: