Konsulting we Włoszech – Consulting Włochy

Konsulting we Włoszech – Consulting Włochy


We Włoszech tak jak w całej Europie jest wiele firm konsultingowych (consulting). Włochy są krajem o ustroju republiki parlamentarnej powierzchni o 301340 km² Administracyjnie państwo podzielone jest na 20 regionów: Abruzja, Apulia, Basilicata, Emilia-Romania, Friuli-Wenecja Julijska, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemont, Sardynia, Sycylia, Toskania, Trydent-Górna Adyga, Umbria, Dolina Aosty, Wenecja Euganejska. Do Republiki Włoskiej należy także miejscowość i gmina Campione d’Italia, która jest włoską eksklawą w szwajcarskim kantonie Ticino. Administracyjnie przynależy ona do regionu Lombardia.

Językiem urzędowym jest język włoski i bez znajomości tego języka bardzo trudno funkcjonować na rynku pracy, jak i w życiu codziennym, gdyż znajomość chociażby języka angielskiego nie wystarczy do załatwiania spraw w urzędach czy sklepach.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych we Włoszech wynosi 27,5%.

Odsetki kapitałowe firmy oprocentowane są w zakresie 12,5 % lub 27% stawką. Taka rozbieżność w stawkach zależy od długości okresu inwestowania oraz produktów.

Podatek od osób fizycznych ma charakter progresywny z pięcioma progami podatkowymi. Najniższa stopa procentowania wynosi 23%, natomiast najwyższa aż 43%.
Pierwsza stawka obowiązuje jeśli dochody nie przekraczają 15.000 euro. Jeśli dochody przekraczają 75.001 euro podatek wynosi wtedy 43%. Jeśli chodzi koszty zatrudnienia związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne kształtuje się średnio na poziomie 30% wartości płacy brutto. W momencie zakładania spółki przynajmniej 25 proc. zapisanego kapitału musi zostać zdeponowane w banku.

We Włoszech podobnie jak i w Polsce wyróżniamy takie formy prowadzenia działalności gospodarczej jak spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo – akcyjna, spółka komandytowa zwykła, spółka jawna, spółka zwykła, jednoosobowa działalność gospodarcza (samozatrudnienie).

Wszystkie te formy działają podobnie jak w Polsce, a wysokość kapitału początkowego w spółce akcyjnej i z o.o wynosi 10 tys. euro, w przypadku sp. Z o.o i 120 tys. euro dla spółki akcyjnej.

Ważnym aspektem jest założenie ksiąg rachunkowych i ksiąg spółki. Później należy spółki zarejestrować w rejestrze przedsiębiorców, złożyć wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej oraz numeru płatnika VAT. Następnie trzeba dokonać rejestracji spółki i ksiąg zatrudnienia w instytucie zabezpieczenia społecznego oraz w instytucie ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków. Od połowy roku 2003 dokumenty z prośbą o wpis do rejestru przedsiębiorców jest możliwy drogą elektroniczną poprzez system Telemaco po potwierdzeniu podpisem elektronicznym.

 

Firma, działalność i samozatrudnienie we Włoszech

Podstawą prawną do samozatrudnienia na terytorium Włoch (lavoro autonomo) jest dekret z mocą ustawy DL 185/2000 działającej na zasadach obowiązujących wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Cudzoziemiec pragnący prowadzić działalność we Włoszech, w formie spółki kapitałowej lub osobowej, powinien spełniać warunki upoważniające go do wpisu na listy zawodowe. Obywatel polski zainteresowany podjęciem działalności na zasadzie samozatrudnienia może ją zarejestrować osobiście, poprzez pełnomocnika, zlecając wykonanie tej usługi na rzecz doradcy ds. handlowych i podatkowych (commercialista) lub też korzystając w toku otwierania działalności i jej wykonywania z pomocy Krajowej Konfederacji Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców (CNA –Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa).

 

Dla osób, które myślą o otwarciu firmy we Włoszech lub poszerzeniu działalności na tym rynku, warto skorzystać z firmy consultingowej Entry Consulting, która dzięki profesjonalnemu zespołowi pomoże w przygotowaniu odpowiednich dokumentów oraz pokieruje w wyborze odpowiedniej drogi działań. Firma konsultingowa Entry Consulting współpracuje z Izbami Gospodarczymi, Organizacjami Samorządowymi oraz mecenasami i notariuszami, próbując znaleźć odpowiednich partnerów do współpracy i rozwoju biznesu. Entry Consulting pomoże w przeprowadzeniu badania rynku, jak również pomoże w takich aspektach jak zakup nieruchomości czy też złożenie dokumentów na pobyt stały we Włoszech.

 

Zakup nieruchomości, domu, mieszkania we Włoszech

Wszyscy obywatele państw należących do Unii Europejskiej mogą zakupić nieruchomości we Włoszech. Najważniejsze jest jednak to aby przed takim procesem, kupujący posiadał odpowiednik polskiego NIPu czyli codice fiscale nadany przez Urząd Skarbowy (Agenzia delle Entrate). Oprócz kwoty przeznaczonej na zakup nieruchomości we Włoszech, kupujący musi być przygotowany na pokrycie kosztów notarialnych oraz podatków związanych z zakupem. Warto rozważyć współpracę z agencjami, które w dużej mierze dopełnią formalności związanych z odpowiednimi dokumentami, po podpisaniu tzw. proposta irrevocabile d’acquisto.

Przed podpisaniem umowy przedwstępnej, która zazwyczaj podpisywana jest już u notariusza, warto upewnić się, że nieruchomość nie jest zadłużona lub czy ktoś inny nie ma roszczeń do nieruchomości. U notariusza należy ustalić proces zapłaty za nieruchomość oraz dokładny termin przejęcia nieruchomości, a w późniejszym czasie zweryfikować czy notariusz w naszym imieniu uiścił wszystkie podatki związane z kupnem oraz czy dane nowego właściciela są już przypisane do nieruchomości. Są cztery ważne podatki do opłacenia po zakupie nieruchomości: podatek od rejestracji nieruchomości (l’imposta del registro), podatek od hipoteki jeśli zakup był wpierany przez bank(tasso ipotecario) oraz podatek katastralny (tributo catastale). W późniejszym czasie władze gminy, w której kupiło się nieruchomość, przekaże nowemu właścicielowi informacje o podatku od nieruchomości ICI (imposta comunale immobili), który należy opłacać dwa razy w roku.

 

Meldunek we Włoszech

We Włoszech istnieje obowiązek meldunkowy, a przyjazd do Włoch należy zgłosić w ciągu 48 godzin policji (Commissariato della Polizia di Stato). W przypadku pobytu w ośrodkach turystycznych (hotelach, domach wczasowych, pensjonatach, campingach itp.) obowiązku tego dopełnia ich administracja. Poza zgłoszeniem przyjazdu w ciągu 48 godzin, pobyt na terytorium Republiki Włoskiej maksymalnie do 3 miesięcy nie wymaga dodatkowych formalności. W przypadku pobytu powyżej 3 miesięcy wymaga się wystąpienia do Urzędu Gminy (Ufficio del Comune) właściwego dla miejsca pobytu o wpis do rejestru mieszkańców (iscrizione anagrafica). Warunkiem uzyskania wpisu jest wskazanie:

• legalnego zatrudnienia lub prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej na terenie Włoch, lub

• posiadanie środków na pokrycie kosztów utrzymania we Włoszech siebie i swojej najbliższej rodziny bez konieczności korzystania z pomocy społecznej oraz ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia, lub

• naukę w zarejestrowanych szkołach i ośrodkach oraz posiadanie środków na pokrycie kosztów utrzymania we Włoszech siebie i swojej najbliższej rodziny bez konieczności korzystania z pomocy społecznej oraz ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia.

 

Minimalne zasoby materialne jakie należy udokumentować by otrzymać potwierdzenie zameldowania we Włoszech:

• 5.061,68€ - Wnioskodawca + 1 osoba z rodziny

• 10.123,36€ - Wnioskodawca + 2 lub 3 osoby z rodziny

• 15.185,04€ - Wnioskodawca + 4 i więcej osób z rodziny

 

Okres, na jaki będzie ważne zameldowanie powinien być taki sam, jak udowdniony w przedstawionej dokumentacji okres spełnienia wymienianych warunków. Obywatele UE przebywający legalnie i nieprzerwanie na terenie Italii przez okres 5 lat, uzyskają automatycznie prawo stałego pobytu (diritto al soggiorno permanente).

Artykuły