Lekarz zdrowia publicznego Wrocław

Lekarz zdrowia publicznego Wrocław


Lekarz zdrowia publicznego z Wrocławia to osoba, która potrafi rozpoznawać zagrożenia dla zdrowia populacji, promuje działania zapobiegawcze i edukację w tym zakresie.

Studia na kierunku Zdrowie publiczne trwają 3 lata - studia I stopnia lub 2 lata - studia II stopnia. Studia o zdrowiu publicznym prowadzą uczelnie państwowe, jak też wiele wyższych szkół prywatnych.

Celem studiów dla lekarza zdrowia publicznego we Wrocławiu jest nauka ukierunkowana na całą populację ludzką, umacnianie zdrowia ludzi oraz zapobieganie chorobom jak również przedwczesnym zgonom.

Absolwenci na studiach są doskonale przygotowani do świadczenia poradnictwa z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki, utrzymania zdrowia na wysokim poziomie.

Lekarz w dziedzinie zdrowia publicznego po zrobieniu studiów otrzymuje kompetencje potrzebne do pełnienia funkcji kierowniczych wyższego szczebla w administracji rządowej i samorządowej oraz w innych podmiotach systemu ochrony zdrowia na szczeblu krajowym lub regionalnym.

 

Lekarz zdrowia publicznego zajmuje się:

Bardzo często instytucje i jednostki administracji rządowej zatrudniają specjalistów zdrowia publicznego, którzy zajmują się problematyką zdrowia publicznego, w podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz instytucjach badawczych.

 

Niektóre miejsca gdzie można spotkać lekarza zdrowia publicznego we Wrocławiu:

 

Obowiązki lekarza zdrowia publicznego

Zakres obowiązków lekarza zdrowia publicznego:

 

Gdzie pracuje lekarz zdrowia publicznego?

Lekarze zdrowia publicznego bardzo często wybierają pracę w:

Artykuły