Lekarz medycyny sądowej Łódź

Lekarz medycyny sądowej Łódź


Lekarz medycyny sądowej z Łodzi ustala przyczyny śmierci, okoliczności zgonu oraz bada ślady i dowody rzeczowe. Wydaje orzeczenie w sprawach karnych i cywilnych jak również ustala ojcostwa. Współpracuje z prokuratorami i sądami przy orzekaniu o ciężkości uszczerbku na zdrowiu oraz przyczynami pogorszenia zdrowia.

 

Aby zostać lekarzem medycyny sądowej należy skończyć studia z zakresu medycyny, które trwają 6 lat. Po studiach medycznych musi zrobić specjalizację. Zaczyna od ukończenia obowiązkowego 13-miesięcznego stażu i dopiero po tym rozpoczyna robienie wymaganej specjalizacji. Specjalizacja medycyny sądowej trwa 5 lat. Po ukończeniu specjalizacji musi zdać stosowny egzamin PES a dopiero po tym otrzymuje tytuł lekarza medycyny sądowej. Dobrze gdy po zdanym egzaminie uczęszcza w dodatkowych kursach doskonalących.

 

Lekarz medycyny sądowej w Łodzi działa na zlecenie prokuratora czy sądu. Celem sądowo-lekarskiej sekcji zwłok jest ustalenie przyczyny zgonu, którą lekarz sądowy musi ustalić samodzielnie. Podczas wykonywania sekcji lekarz medyny sądowej pobiera do badań materiał aby przeprowadzić badania pomagające ustalić przyczynę zgonu. Lekarz ten przeprowadza badania umożliwiające identyfikację ofiary, bierze udział w ekshumacji zwłok, zajmuje się oględzinami miejsca w którym znaleziono zwłoki, oraz bierze udział w wizjach lokalnych.

Lekarz medycyny sądowej pełni także funkcję biegłego w sądzie i wydaje opinię w sprawach cywilnych oraz karnych. Przeprowadza obdukcję lekarską, ustala przebieg zdarzeń i przyczynę powstania obrażeń.

 

Lista lekarzy medycyny sądowej z Łodzi

Wymienimy znanych i docenianych lekarzy medycyny sądowej z Łodzi:

 

Obdukcja prywatnie i na NFZ Łódź 

W każdym większym mieście Polski jak i w Łodzi można spotkać specjalistę medycyny sądowej, wykonującego obdukcje. Zazwyczaj z jego usług korzystają kobiety czy mężczyźni ofiary przemocy domowej. Obdukcja ma służyć jako dowód w postępowaniu sądowym musi zbadać pacjenta biegły lekarz z zakresu medycyny sądowej, który został wpisany na listę prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego. W takim dokumencie musi być opisane szczegółowo sytuacja w jakiej doszło do przemocy jak i stan zdrowia poszkodowanego. 

 

Za zaświadczenie i obdukcję w Łodzi zapłaci NFZ, chyba że ofiara skieruje swoje kroki do prywatnego gabinetu wtedy opłata będzie według jego stawek i płaci za to poszkodowany. W trakcie trwania sprawy sądowej poszkodowany może ubiegać się o zwrot kosztów obdukcji. 

 

Ile zarabia lekarz medycyny sądowej?

Kwota ta zaczyna się od 1tyś złotych, do tego dochodzą dodatki związane z nagłymi przypadkami, czas pracy, zależność od rodzaju badań oraz stopień rozkładu zwłok. Godzino-robocza to 30 zł. Średnie zarobki to 4 tyś zł do 6 tyś zł miesięcznie.

Artykuły