Syndyk Ostrowiec Świętokrzyski

Syndyk Ostrowiec Świętokrzyski


Syndyk w Ostrowcu Świętokrzyskim jest pełnomocnikiem sądu, zarządzający majątkiem przedsiębiorcy postawionego w stan upadłości. Syndykiem może być osoba fizyczna lub spółka handlowa. Aby pełnić funkcję syndyka niezbędne jest uzyskanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Na miejsce syndyka zostaje powołana osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za jej zobowiązania. Za przeprowadzone postępowanie upadłościowe syndykowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3% wartości masy upadłościowej.

Zadaniem syndyka z Ostrowca Świętokrzyskiego jest objęcie majątku upadłego, zarządzanie nim oraz zabezpieczenie go przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. Musi sporządzić coroczne sprawozdanie finansowe upadłego.

 

Jaki dochód może zająć syndyk?

 

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może dostać obywatel Polski lub obywatel innego kraju europejskiego. Po spełnieniu określonych wymagań należy zdać z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Jakie wymogi, musi spełniać obywatel, aby zostać syndykiem?

 

 

Lista syndyków z Ostrowca Świętokrzyskiego

Syndycy w Ostrowcu Świętokrzyskim i jego okolicach

  1. SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ul. Gulińskiego 7 Ostrowiec Świętokrzyski

  2. Biuro Syndyka ul. Wojska Polskiego 7/5 Kielce

  3. Doradca Restrukturyzacyjny Mariusz Paweł Kwiatkowski ul. Akacjowa 21 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Zarobki syndyka – ile zarabia syndyk?

Sąd według części składowych dłużnika ustala zarobek syndyka. Przeciętne wynagrodzenie to 5 tyś ale może sięgać także 10 tyś zł. Syndyk ma możliwość prowadzenia kilku spraw na raz więc jego zarobek może być okazały.

Artykuły