Żwirownia - Kamieniołom

Żwirownia - Kamieniołom


Żwirownia to miejsce, gdzie odkrywkowo wydobywa się żwir i piasek, są to kopaliny pospolite. Zgodnie z prawem geologicznym i górniczym, wszystkie żwirownie zostały uznane za kopalnie odkrywkowe i podlegają bezpośrednio urzędom górniczym.

Żwirownią nazywa się miejsce, w którym metodą odkrywkową wydobywa się piasek i żwir. Są to najważniejsze kruszywa wykorzystywane w budownictwie. Wyróżnia się dwa sposoby wydobywania mokrą i suchą. Pierwsza z tych metod polega na wydobywaniu piasku spod wody a druga metoda to wydobywanie za pomocą koparki podsiębiernej, taśmociągów i ładowarek. Działalność żwirowni jest działalnością koncesjonowaną i wymaga uzyskania koncesji na wydobywanie. Koncesję taką wydaje Starosta Powiatu, Marszałek Województwa lub Minister Środowiska. Grunty przeznaczone na żwirownie powinny mieć zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność górniczą.

 

Jedną z największych żwirowni w Polsce to Żwirownia Kaniów tel: 032 214 44 59, wydobywa się w niej kruszywo naturalne do robót budowlanych, betonu, drenaży, filtracji oraz jako materiał podsypkowy i zasypowy. Następną żwirownię, którą warto wymienić to Żwirownia Mielenko tel: 604 524 516. Można tam zamówić kruszywa drogowe i budowlane, kruszywa do betonu, piaski i żwiry suszone, otoczaki oraz ziemię. Największymi zasobami piasków i żwirów w złożach Polski można znaleźć w województwie podlaskim oraz powiaty suwalski i sokólski.

Żwirownia Janusz Beyger jest to prywatna żwirownia, znajduje się w województwie kujawsko- pomorskim, można tam kupić żwir ozdobny, otoczaki polne oraz głazy do ozdoby ogrodu.

 

Kamieniołom

Kamieniołom jest to kopalnia odkrywkowa kamienia użytkowego. W Polsce występuje 730 kamieniołomów średniej i dużej wielkości gdzie wydobywa się granity, wapienie, piaskowce, bazalty i dolomity.

Sudety to największe miejsce kamieniołomów, gdzie można znaleźć bogate złoża węgla, marmurów, granitów, wapieni, bazaltów, piaskowców oraz złoto i uran. Wiele surowców znajduje się głęboko pod ziemią, gdzie wydobycia nie niszczy okolicznej przyrody

Następnym miejscem kamieniołomu jest Strzelin, który znany jest z pierwszego w Europie i drugiego na świecie najgłębszego wyrobiska granitu. Kamieniołomy znajdują się pomiędzy Strzelinem a Mikoszowem. Granit ze Strzelina wykorzystywany jest przy budowie wielu obiektów najbardziej znanym dla Polaków są przęsła mostu Poniatowskiego w Warszawie.

CEMEX, który na terenie Polski ma 5 kopalni: 4 żwirownie i jedną kopalnię dolomitu, która znajduje się niedaleko Olkusza.

Na Dolnym Śląsku znajdują się dwie kopalnie, które wydobywają kamień o nazwie gabro i wykorzystuje się go w drogownictwie jest to Kopalnia Gabra „Braszowice” oraz „Słupiec”.

W Kamieniołomie Wieśnica oraz w pobliskim kamieniołomie Goczałków wydobywa się najwyższej jakości granity: od grysów do betonów oraz mas bitumicznych, produkty na warstwy mrozoochronne oraz tłuczeń kolejowy.

Artykuły