Profos czyli kto? Zawód podoficera

Profos czyli kto? Zawód podoficera


Profos to nikt inny jak podoficer aresztu wojskowego lub policjant, który sprawuje opiekę nad aresztem oraz osobami przebywającymi w nim. Natomiast podoficer aresztu wojskowego zajmuje się sprawami administracyjnymi w areszcie wojskowym. Funkcja profosa w dawnych czasach była związana ściśle z istnieniem żandarmerii wojskowej.

 

Zawód profos – Obowiązki profosa?

Profos ma wiele obowiązków, najczęściej należy do nich przyjmowanie, kontrolowanie, sprawdzanie oraz zwalnianie więźniów. Kontrolowanie nad prawidłowym odbywaniem kary aresztanta. Sprawowanie działań wychowawczych oraz wprowadzanie odpowiedniej dyscypliny osób przebywających w areszcie.

 

Czym zajmuje się profos?

Profos zajmuje się kompletowaniem całej dokumentacji więźnia, od wejścia do wyjścia z aresztu. Rzeczy więźnia chowa do depozytu, przydziela mu pościel oraz zaprowadza do wyznaczonej celi. Profos stara się aby więzień miał zajęcie w formie pracy. Dba o to aby warunki w areszcie były zgodne z prawem człowieka. Wyznacza termin dla odwiedzających aresztanta. Jeśli zdarzy się nieoczekiwana sytuacja ze strony aresztowanego ma prawo zastosować karę i wyegzekwować dyscyplinę.

 

Ile zarabia profos? Wynagrodzenie 

Profosa zarobki mogą różnić się, zależą od miejsca pracy, doświadczenia oraz obowiązków. Miesięczne wynagrodzenie profosa zaczyna się od 4 230 zł brutto ale potrafi sięgnąć 8000 zł brutto co jest dobrą pensją jak na polskie warunki.

Artykuły