Pracownik socjalny Głogów

Pracownik socjalny Głogów


Pracownik socjalny w Głogowie to osoba, która pomaga osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. W jego zakresie leży działalność w środowiskach społecznych, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.

Aby zostać pracownikiem socjalnym trzeba mieć ukończone kolegium pracowników socjalnych lub któryś z takich kierunków: praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Kształcenie trwa 3 lata, po którym absolwent otrzymuje dyplom pracownika socjalnego. Aby zdobyć tytuł licencjata lub magistra należy kontynuować naukę na uniwersytecie.

Pracownik socjalny z Głogowa to przede wszystkim pracownik terenowy. Zajmuje się osobami bezdomnymi, bezrobotnymi, samotnymi, znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinami dysfunkcyjnymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Pomoc także otrzymują byli więźniowie, którzy po powrocie na wolność nie potrafią odnaleźć się w realnym świecie.

 

Pracownik socjalny z Głogowa pracuje przede wszystkim w ośrodkach pomocy społecznej takich jak: OPS, MOPS, MOPR. Taki pracownik może być również zatrudniony w szpitalu, zakładach karnych, jednostek właściwych w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Może również znaleźć zatrudnienie w organizacjach pozarządowych wykonując zadania z zakresu pomocy społecznej.

 

Cechy dobrego pracownika socjalnego:

 

Pracownicy socjalni w Głogowie

Pracownika pomocy socjalnej z Głogowa możemy spotkać w takich miejscach jak :

 

Zarobki pracownika socjalnego – ile zarabia pracownik socjalny?

Początkujący pracownik socjalny dostaje około 2200 zł, starszy specjalista z kilku letnim stażem otrzymuje ok. 3 tys. złotych. Kierownik ośrodka pomocy społecznej otrzymuje ok 4 tys. zł. Pracownicy dostają też trzynastki i zatrudnieni są na cały etat.

Artykuły