Żłobek - lista żłobków w Polsce

Żłobek - lista żłobków w Polsce


Żłobek jest to miejsce dla dzieci w wieku od 20 tygodni do około trzech lat, dla rodziców lub opiekunów pracujących. Żłobek zapewnia dzieciom żywienie, zabiegi pielęgnacyjno-zdrowotne, opiekę wychowawczą oraz zajęcia edukacyjne. W żłobku musi pracować dyrektor żłobka oraz opiekunki zajmujące się dziećmi.

 

Kto może otworzyć żłobek?

 

Żłobek prowadzi opiekę nad najmłodszymi dziećmi, zaczynając od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia. Jednak gdy, nie ma miejsca dla dziecka w przedszkolu po ukończeniu 3 roku życia może ono pozostać w żłobku do ukończenia 4 lat. W żłobku dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Jeśli zachodzi potrzeba od strony rodzica dziecka, dziecko może pozostać w żłobku dłużej niż 10 godzin z tym ,że rodzic musi złożyć odpowiedni wniosek no i ponieść dodatkową opłatę.

 

Obowiązki właścicieli żłobka:

 

Żłobek musi posiadać co najmniej jedno pomieszczenie do zabawy, musi mieć miejsce do zjedzenia posiłku oraz miejsce do odpoczynku. Koniecznością jest aby spełniało warunki sanitarne, wynikajace z przepisów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pomieszczenie żłobka musi zapewnić dzieciom bezpośrednie wyjście na plac zabaw, który musi być ogrodzony.

 

Personelem żłobka jest dyrektor, który musi mieć wykształcenie wyższe, posiadające doświadczenie w pracy z dziećmi lub wykształcenie średnie branżowe z 5 letnim stażem pracy z dziećmi. Następnymi osobami, które mogą pracować w żłobku to opiekun. Musi to być osoba, która ma wykształcenie w kierunku nauczania przedszkolnego lub ukończyła studia w kierunku wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach.

 

Lista żłobków i klubów dziecięcych w Polsce

Poniżej znajdziesz listę żłobków i klubów dziecięcych w Polsce. 

Lista żłobków i klubów dziecięcych: