Lekarz specjalista Goleniów

Lekarz specjalista Goleniów


Lekarzem specjalistą w Goleniowie jest osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami.

Specjalizacja lekarska jest to wykształcenie zrobione przez lekarza kwalifikacji w określonej dziedzinie medycyny, uzyskane w wyniku odbycia szkolenia specjalizacyjnego oraz złożenia egzaminu państwowego.

 

Jak zostać lekarzem specjalistą?

Absolwent na lekarza specjalistę musi ukończyć studia na uczelni medycznej. Studia te trwają 6 lat, zdobywa na nich ogólną wiedzę medyczną. Po zdobyciu dyplomu absolwent medycyny zobowiązany jest zgłosić się do okręgowej izby lekarskiej w celu uzyskania dokumentu do ograniczonego prawa wykonywania zawodu. Następnie ma obowiązek do odbycia praktyki trzynastomiesięcznej, w jednej z placówek służby zdrowia. Wszystko to musi zakończyć egzaminem i dopiero po odbyciu stażu może kształcić się aby zrobić wybraną specjalizację. Musi zacząć od wniosku o rozpoczęciu specjalizacji do Centrum Zdrowia Publicznego. Następnie odbywa szkolenie w wybranej specjalizacji. W Polsce obecnie mamy 77 specjalizacji, na których przyszły lekarz może się kształcić.

 

Przykłady niektórych specjalizacji i okres ich trwania:

 

Specjalizacja lekarska to wybór na całe życie i trzeba wybrać konkretny cel, gdzie lekarz specjalista chce poświęcić swoją prace zawodową. Musi dokonać wielkiego wyboru o dalszej karierze i możliwościach samorozwoju. Przyszły lekarz specjalista musi być konsekwentny, skrupulatny, empatyczny oraz być chłonny wiedzy.

Przykłady dobrze płatnych specjalizacji oraz najgorzej płatnych specjalizacji:

dobrze płatne to: anestezjologia, medycyna estetyczna, ortodoncja, okulistyka

najgorzej płatne to: choroby zakaźne, medycyna ratunkowa, geriatria.

 

Lekarze specjaliści z Goleniowa na NFZ i prywatnie

Wymienimy kilku bardzo dobrych lekarzy specjalistów z Goleniowa przyjmujących na NFZ i prywatnie:

 

Ile zarabia lekarz specjalista?

O wysokości wynagrodzenia lekarza specjalisty decyduje staż pracy, tytuł naukowy, dodatkowo płatne dyżury oraz jego specjalizacja. Zapewne wynagrodzenie zaczyna się od 5 tyś i moze dochodzić nawet na 20 tyś miesięcznie.

Artykuły