Polskie Związki Sportowe – lista i dane teleadresowe

Polskie Związki Sportowe – lista i dane teleadresowe


Polski związek sportowy to nic innego jak stowarzyszenie lub związek tworzony przez co najmniej 3 kluby sportowe i podlega on wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Utworzenie polskiego związku sportowego przez związek sportowy wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, do którego składa wniosek z takimi informacjami jak: projekt, szczegółowy opis danego sportu, zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej. Natomiast aby zdobyć wpis w KRS należy do wniosku dołączyć zgodę otrzymaną od ministra do spraw kultury fizycznej. Członkiem PZS może być osoba prawna, która ma pozwolenie na prowadzenie takiego związku lub każdy klub sportowy jak i związek sportowy. Prezes takiego klubu może być trenerem lub może być sponsorem danego klubu. Prezes polskiego związku sportowego nie może pełnić swojej funkcji dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

 

Polski związek sportowy - co to?

Polski związek sportowy ma prawo do organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego, ustanawiania reguł sportowych, realizacji ich, powołania kadry narodowej do mistrzostw lub igrzysk olimpijskich, reprezentowania danego sportu w Polskich jak i międzynarodowych organizacjach sportowych. PZS musi starać się o to by sportowcy wypracowali i poprawiali swoją kondycję fizyczną jak i psychiczną, aby ich osiągnięcia były na wysokich poziomach. A sportowcy uczestniczący w mistrzostwach czy igrzyskach powinny zajmować najwyższe miejsca na podium. Polski związek sportowy musi działać w jednej dziedzinie sportowej, wyjątek może być, gdy minister do spraw kultury fizycznej wyrazi zgodę na działanie tego związku sportowego w więcej niż jednym sporcie

 

Lista polskich związków sportowych

Przedstawiamy listę polskich związków sportowych, wraz z numerem telefonu, adresem, emailem oraz strąną internetową.

Artykuły