Lista Przedsiębiorstw Społecznych

Lista Przedsiębiorstw Społecznych


Przedsiębiorstwo społeczne jest to organizacja prowadząca działalność gospodarczą, działalność odpłatną pożytku publicznego, działalność oświatową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i jego zyski nie są przeznaczone na bogacenie się właścicieli czy udziałowców.

Przedsiębiorstwo społeczne jest jedną z największych wartości podmiotów ekonomii społecznej i powstają w nim miejsca pracy dla grup zagrożonych marginalizacją .

 

Działalność przedsiębiorstwa społecznego można podzielić na:

 

Najważniejszymi czynnikami różniącymi modele przedsiębiorstw społecznych są:

 

Modele przedsiębiorstw społecznych:

 

Klasyfikacja przedsiębiorstw społecznych, ze względu na ich wielkość:

 

Przedsiębiorstwo społeczne to szczególny typ podmiotu gospodarczego, jego celem nie są zyski a powiększanie ich na cele społeczne. Zapewne przedsiębiorstwa społeczne łączy jedno, jeśli mają zyski poświęcają je na integrację społeczną i zawodową członków przedsiębiorstwa.

 

Lista Przedsiębiorstw Społecznych:

Artykuły