Ratownik medyczny Wodzisław Śląski

Ratownik medyczny Wodzisław Śląski


Ratownik medyczny z Wodzisławia Śląskiego to osoba wykonująca zawód medyczny, posiadający wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej. Udziela pomoc w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia, ocenia stan zdrowia oraz podtrzymuje funkcje życiowe chorego.

 

Ratownik medyczny musi ukończyć liceum, następnie odbyć trzyletnie studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne, które kończy tytułem licencjata. W takcie studiów musi uczestniczyć na wykładach, gdzie zdobywa wiedzę teoretyczną, chodzić na konwersatoria oraz brać czynny udział w praktykach zawodu. Zdać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego. Koniecznością jest udział w kursach i seminariach zawodowych co pomaga mu w doskonaleniu swoich umiejętności. Po wykształceniu może pracować w szpitalu, na oddziałach ratunkowych czy pracować dla policji, straży pożarnej czy wojsku.

 

Ratownik medyczny w Wodzisławiu Śląskim po zdaniu egzaminów zdobywa kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń diagnostycznych, leczniczych, zapobiegawczych i profilaktycznych. Kwalifikacje jego obejmują świadczenia z:

 

Ratownicy medyczni pracują w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć, oddziałach intensywnej terapii oraz innych oddziałach szpitalnych jak GOPR, TOPR, WOPR. Mogą pracować w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (LOPR), w jednostkach wojskowych oraz policji czy straży granicznej. Mogą wykonywać takie czynności jak:

.

Pogotowie Ratunkowe w Wodzisławiu Śląskim

Ratownictwo medyczne naziemne oraz Medycyna ratunkowa w Wodzisławiu Śląskim adres oraz telefon:

 

Zarobki ratownika medycznego - Ile zarabia ratownik medyczny?

Zarobek uzależniony jest od miejsca zamieszkania, doświadczenia, stażu pracy, wykształcenia oraz przepracowanych godzin. Kreuje się od 2tys nawet do 6 tyś miesięcznie

Artykuły