Poseł - Znani posłowie

Poseł - Znani posłowie


Poseł to osoba będąca członkiem parlamentu. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest członkiem niższej izby parlamentu. Może nim być każdy obywatel bez względu na płeć, pochodzenie czy majątek.

Wybory posłów do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne, tajne.

 

Ciekawostka z życia RP:

 

Posłowie uczestniczą w obradach sejmowych jak również w komisjach, jeśli poseł nie pojawi się na posiedzeniu może zostać ukarany finansowo.

 

Znani Posłowie w Polsce

Ponieżej lista znanych posłów z Polski:

 

Jakie prawa ma poseł? - Prawa posła w RP

Poniżej wymieniamy kilka praw posła RP

Artykuły