Ksiądz

Ksiądz


Ksiądz to inaczej duchowny chrześcijański. Jego zadaniem jest sprawowanie obrzędów kapłańskich, służenie innym, zapraszanie wszystkich do modlitwy i wiary, pomoc księdzu proboszczowi, dyżury w kancelarii parafialnej, nauka katechezy w szkole, opiekowanie się grupą parafialną np. ministrantami, scholami, chórkiem kościelnym.

Ksiądz musi mieć wykształcenie średnie i zdaną maturą. Następnie musi ukończyć naukę w seminarium duchownym. Pomiędzy egzaminami, a rozpoczęciem właściwych studiów kandydaci przechodzą okres propedeutyczny. Nauka w seminarium trwa sześć lat, z czego dwa lata są przeznaczone na przedmioty filozoficzne, a cztery lata na przedmioty teologiczne. Następnie każdy kto ukończy seminarium przechodzi odpowiednie święcenia kapłańskie. Powinien kierować się dekalogiem naszej wiary.

 

Mężczyzna ubiegający się o posługę Bogu musi:

 

Jaki powinien być ksiądz?

Hierarchia kapłanów:

 

Znani i lubiani księża wszech czasów

Najbardziej znanym księdzem w Polsce jest Profesor Michał Heller, kosmolog i teolog, jest laureatem Amerykańskiej Nagrody Templetona za wkład do dialogu nauki z religią. Polski Kościół jest z niego dumny.

Ks. Piotr Pawlukiewicz jest nazwany fenomenem w obecnym czasie. Praktycznie nie ma miasta, gdzie nie głosiłby kazań, czy rekolekcji. Jego homilie można znaleźć na niezliczonych stronach internetowych.

 

Księża, którzy byli dumą Polaków:

 

Ile zarabia ksiądz? - Zarobki księdza

Zarobki księży to dla duchownych temat tabu dlatego trudno określić wysokość zarobków księdza. Zapewne zależy to od miejsca, gdzie pracują oraz sprawowanej funkcji. Głównym źródłem są datki maszale oraz pieniądze uzyskane z pogrzebów czy sakramentów. Księża zarabiają także ucząc w szkole, pracując w wojsku czy policji. Zarobki te wahają się od kilkuset złotych do blisko dziesięciu tysięcy na wysokim katolickim stanowisku.

Artykuły