Laboratorium Ełk - Punkt pobrań Ełk

Laboratorium Ełk - Punkt pobrań Ełk


Laboratorium w Ełku jest zespołem wykwalifikowanych ludzi w pomieszczeniu wyposażonym w odpowiedni do tego sprzęt, przeznaczonym do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich.

Lekarz prowadzący zleca badania krwi oraz moczu pacjentowi, a pobrana próbka zostaje wysłana do laboratorium, gdzie wykwalifikowani specjaliści wykonują badania, które mają wpływ na sposób dalszego leczenia pacjenta. W laboratorium takim pracują diagności laboratoryjni i technicy. Pracownicy Ci odpowiadają za wykonanie badań dostarczając informacji, które są bardzo istotne w wykrywaniu, rozpoznaniu i leczeniu przebiegu chorób. Próbki krwi, moczu czy kału badane są przy użyciu specjalistycznego sprzętu i zaawansowanych technik pomiarowych.

Pracownicy laboratorium w Ełku są odpowiedzialni za wykonywanie badań laboratoryjnych. Mogą pracować w laboratoriach szpitalnych, przychodniach, gabinetach lekarskich oraz laboratoriach referencyjnych.

 

Diagności z laboratorium z Ełku, posiadają specjalizację w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii oraz immunologii, odgrywają istotną rolę w procesie opieki nad pacjentem szpitalnym i ambulatoryjnym. Zazwyczaj posiadają dyplom ukończenia akredytowanego lub programu certyfikacji.

 

Laboratoria w Ełku:

  1. DIAGNOSTA laboratoria medyczne tel: 87 615 10 15

  2. NovaLab tel: 87 610 91 94

  3. Laboratoria Medyczne tel: 663 681 568

 

Punkt pobrań w Ełku

‍W punkcie pobrań w Ełku technik pobierający krew posiada certyfikat, ma wykształcenie średnie i ukończony kurs pobierania krwi, teoretyczny lub praktyczny. Specjalista pobierający krew pracuje bezpośrednio z pacjentem, pobiera krew do badań laboratoryjnych z żyły lub poprzez nakłucie skóry.

 

Punkty pobrań w Ełku wykonuje badania podstawowe oraz specjalistyczne z zakresu:

 

Badania bezpłatne wykonywane są pacjentom na podstawie skierowania od lekarza lub pacjentom uprawnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, natomiast gdy badania chce wykonać pacjent prywatnie oczywiście odpłatnie ma taką możliwość.

 

Cennik i rodzaj niektórych badań w punkcie pobrań w Ełku:

Lista punktów pobrań w Ełku:

  1. Punkt Pobrań Laboratorium ul. Kajki 10

  2. Badania DNA, badania genetyczne, NIFTY Pro - punkt pobrań ul.Nadjeziorna 23/A2

  3. Punkt Pobrań Diagnostyki ul. Gdańska 17

Artykuły