Ubezpieczenie Kościerzyna - agencja ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie Kościerzyna - agencja ubezpieczeniowa


Agencja ubezpieczeniowa w Kościerzynie to firma, która pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Agencja ubezpieczeniowa poprzez swoich agentów pozyskuje klientów, wykonuje wszystkie czynności, które są koniecznie do tego, by zawrzeć umowę ubezpieczeniową.

Agencja ubezpieczeniowa w Kościerzynie zajmuje się przede wszystkim pośrednictwem przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Może pozyskiwać klientów poprzez biuro stacjonarne jak i przez internet. Agencję ubezpieczeniową zakłada agent ubezpieczeniowy. Żeby nim zostać, trzeba najpierw uzyskać licencję. Otrzymuje się ją po zdaniu egzaminu przeprowadzanego najczęściej przez określone towarzystwo ubezpieczeniowe. Dalszym krokiem jest założenie działalności gospodarczej i podpisanie umowy agencyjnej z wybranym towarzystwem ubezpieczeń.

W Kościerzynie znajdziemy wiele towarzystw ubezpieczeniowych, posiadających szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych, dzięki czemu można dopasować ubezpieczenie i sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającego Klienta. Agencje w Kościerzynie zapewniają profesjonalną obsługę na możliwie najwyższym poziomie, mając przy tym na uwadze potrzeby Klienta.

 

Rodzaje ubezpieczeń:

 

Agencje ubezpieczeniowe w Kościerzynie:

1. Alfa Ubezpieczenia ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 tel: 58 686 50 36

2. HDI Asekuracja ul. Długa 37 tel: 58 686 61 40

3. Agencja Ubezpieczeniowa SAFE ul. Jeziorna 2 tel: 510 108 889

4. Ubezpieczenie PLUS Sp. Z.O.O. ul. Świętojańska 5F tel: 58 686 33 01

 

Umowa ubezpieczenia – czym jest?

Umowa ubezpieczenia jest umową prawa cywilnego. To umowa, zawarta pomiędzy klientem a ubezpieczycielem - zakładem ubezpieczeń lub towarzystwem ubezpieczeniowym. Ubezpieczyciel zobowiązuje się w ramach umowy wypłacić określoną sumę pieniędzy w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Odszkodowania wypłacane są z funduszu, na który składają się środki wpłacane przez ubezpieczonego. Dlatego, jeżeli w okresie ubezpieczenia nie zdarzy się wypadek ubezpieczeniowy, składka nie podlega zwrotowi. Ubezpieczenia nie należy traktować jako lokaty (poza produktami typu: poliso-lokata, czyli ubezpieczeniami finansowymi). Ubezpieczenia spełniają trzy podstawowe funkcje: ochronną, prewencyjną i finansową.

- funkcja ochronna związana jest z zapewnieniem ubezpieczonemu ochrony na wypadek wystąpienia pewnych zdarzeń,

- prewencyjna, czyli zapobieganie zdarzeniom losowym,

- finansowa, zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego, pewność i stabilność finansowa.

Produktem ubezpieczeniowym nazywamy pakiet usług dostarczanych ubezpieczonemu  przez zakład ubezpieczeń za określoną opłatą, od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia aż do jej rozwiązania. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji co do ubezpieczenia, sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jakie okoliczności sprawią, że ubezpieczenie nie spełni swojej roli.

 

Ile zarabia agent ubezpieczeniowy ?

Co drugi agent ubezpieczeniowy otrzymuje pensję od 2 970 PLN do 4 980 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych agentów ubezpieczeniowych zarabia poniżej 2 970 PLN brutto. Na zarobki powyżej 4 980 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych agentów ubezpieczeniowych. Zależne wszystko jest od miejsca pracy jak i regionu Polski. Na początku zarobki są stosunkowo niewielkie, jednak w miarę nabywania doświadczenia i umiejętności rosną.

Artykuły